Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Historia firmy

Historia firmy

Available languages:

 

siedziba firmy ESC SA

Działamy od czerwca 1992 roku. 

Firma ESC S.A. powstała w 1992 roku w Krakowie.  Pierwsze lata istnienia firmy to rozwój związany przede wszystkim z ofertą kompleksowej komputeryzacji przedsiębiorstw. Głównymi produktami firmy były instalacje sieci komputerowych i wdrożenia programów do zarządzania przedsiębiorstwem.

Niemal od początku istnienia oferta sprzętowa ESC związana była z ofertą OPTIMUSa. Daleko idąca współpraca obu firm zaowocowała przyjęciem przez ESC propozycji dołączenia do struktury Holdingu OPTIMUS S.A. W roku 1996 z inicjatywy OPTIMUS S.A oraz dotychczasowych wspólników ESC (Roberta Kubicza, Wojciecha Nowaka, Zdzisława Pliszki i Piotra Zawiślaka) powstała Spółka Akcyjna OPTIMUS ESC. Podstawowym zadaniem spółki było reprezentowanie oferty produktów i usług OPTIMUS S.A. w zasięgu regionalnym. Przedsiębiorstwo ESC w 1996 wniesione zostało aportem do OPTIMUS ESC S.A. w ramach podwyższenia kapitału spółki. OPTIMUS S.A. posiadał 50,01% akcji OPTIMUS ESC.

Kolejne lata to intensyfikacja działań handlowych i rozwój sieci sprzedaży w Krakowie. W 1997 roku firma dysponowała największą siecią sprzedaży sprzętu komputerowego w Krakowie, razem pięć placówek — oraz pokaźnym udziałem w ogólnej sprzedaży w województwie, według własnych szacunków około 20%.stara siedziba firmy ESC SA
Od roku 1999 zasadniczo zmieniła się strategia przedsiębiorstwa. Jednym z priorytetów stało się dostarczanie wysoko wyspecjalizowanych usług w zakresie instalacji i administracji sieci komputerowych oraz serwisu urządzeń komputerowych w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Spółka zaangażowała się również w dostarczanie i obsługę systemów fiskalnych.

Z początkiem 2001 roku pozostali wspólnicy wykupili od OPTIMUS S.A. akcje, tym samym spółka wyszła ze struktur holdingu. Z końcem roku spółka zmieniła nazwę na ESC S.A. Po 2001 roku firma kontynuuje swoją strategię poszerzając ofertę produktów o sprzęt innych producentów i dystrybutorów niż OPTIMUS.

Lata 2002 do 2004 pozwoliły spółce ustabilizować sytuację finansową oraz znacząco przenieść zaangażowanie na rynki docelowe tzn. rynek przedsiębiorstw małej i średniej wielkości. Ciągle poszerzając asortyment usług, firma stała się kompetentnym doradcą w zakresie informatyzacji różnego rodzaju organizacji.

W kolejnych latach od 1992 roku firma uzyskiwała szereg certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zespołu, między innymi: NOVELL, Microsoft, 3Com, Intel, Optimus, Lexmark, D-link, Canon, CheckPoint, F-Secure, RiT, Novitus, BusLogic.
 


siedziba firmy ESC SA w latach '90 W roku 2003 ESC S.A. uzyskała akredytacje wykonawcy usług od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w programach PHARE: „Innowacje i Technologie dla rozwoju przedsiębiorstw” oraz „Program rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych”.

W 2004 roku ESC S.A. uzyskała akredytacje PARP jako wykonawca w programie SPO-WKP — działanie 2.1, Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo w temacie „Innowacje i nowe technologie”.

Od 2005 roku spółka rozpoczęła prace (tworząc Dział realizacji Internetowych) nad projektem nowoczesnego systemu typu CMS — system zarządzania stroną internetową. Kontynuacja prac jest istotnym elementem strategii firmy jako integratora systemów informatycznych.  Autorski system CMS ochrzczono nazwą Vela. Odtąd wszystkie produkty działu mają przedrostek Vela. System VelaCMS zdobył szczególne uznanie na rynku administracji samorządowej. Kilkadziesiąt urzędów miast i gmin to znaczący dorobek firmy. 
 
Spółka w roku 2006 zmienia siedzibę przenosząc się do nowej lokalizacji przy ul. Mieszczańskiej 19 w Krakowie.
 
W następnych latach dział związany z produkcją internetową tworzy własne rozwiązania typu e-commerce. Kolejnymi produktami zrealizowanymi w okresie   2007 r. - 2012 r. są:   platforma e-learningowa, system   rezerwacji zasobów Velrez, aplikacja do rejestracji niepożądanych działań leków, internetowy interface zintegrowany z ERP - VelaGeo premie, VelaGEO nieobecności, VelaGEO umowy, VelaGEO rezerwacja pracowników,   platforma aukcyjna opartą o e-commerce, system do ksiegowania opłat studenckich, WEBiR - przeglądarkę danych statystycznych, VelaGOPR - karta wypadku.
 
Produktem znacząco utrwalającym pozycję firmy na rynku administracji publicznej jest własnej produkcji system do zarządzania Biuletynem Informacji Publicznej   - VelaBIP
 
 
W kolejnych latach spółka koncentrowała się na czterech głównych działalnościach:  
  • Outsourcing IT - kompleksowe wsparcie informatyczne instytucji i przedsiębiorstw
  • Dział Systemów Internetowych
  • Dział wdrożeń systemów do zarządzania przedsiębiorstwem
  • Dział fiskalny -   urządzeń fiskalnych oraz automatyzujących procesy sprzedaży

W latach 2012 -2013 realizowano projekt szkoleniowy w oparciu o dotacje UE. Rezultatem projektu jest kilkadziesiąt certyfikatów branżowych potwierdzających wysokie kwalifikacje i umiejętności zespołu

Od 2007 r.   bardzo dynamicznie rozwija się sprzedaż firmy w zakresie oprogramowania do zarządzania gastronomią i hotelami.   Na przestrzeni lat 2008 - 2014 ESC SA zrealizowała znaczący udział w małopolskim rynku instalacji i wdrożeń systemów dla HoReCa.   Od 2014 r. spółka rozpoczęła ekspansję ogólnopolską na w/w rynku.

Znaczący wzrost udziału w rynku małopolskim na przestrzeni lat   2007 - 2015. ESC SA odnotowała w zakresie sprzedaży urządzeń fiskalnych oraz automatyzujących procesy sprzedaży.