zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Serwis - ankiety

Serwis - ankiety

Aplikacja webowa „Serwis” stworzona dla MMS Sp. z o.o. służąca do gromadzenia danych przy użyciu ankiety on-line. Kwestionariusz elektroniczny składa się z pytań zamkniętych z możliwością:

- wyboru odpowiedzi z listy rozwijanej,

- poprzez zaznaczanie danego wariantu odpowiedzi,

- wpisanie danych w dedykowanym miejscu oraz pytania otwarte.

Kwestionariusz zawiera blokady, walidację danych, reguły przejść pomiędzy poszczególnymi pytaniami. Panel analityczny umożliwiający podgląd zarejestrowanych danych łącznie z identyfikacją Użytkownika.

Serwis - ankiety

 

Możliwości aplikacji:

- podgląd i edycja zarejestrowanych danych przez Użytkowników

- możliwość sortowania danych po loginie, nazwisku, imieniu, telefonie lub adresie e-mail.

- zarządzanie użytkownikami – wprowadzanie danych użytkowników imię nazwisko, adres e-mail, telefon wraz z możliwością ich edycji

- eksport zarejestrowanych danych z globalnej bazy do pliku csv,

- wprowadzenia nieograniczonej liczby ankiet i rejestracja nieograniczonej liczby użytkowników

Serwis dostępny dla użytkowników Serwisu przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

 

Serwis - ankiety    Serwis - ankiety

Serwis internetowy funkcjonuje w następujących przeglądarkach internetowych: Chrome 17.0 lub nowszy, Firefox 10.0 lub nowszy, Safari 5.0 lub nowszy IE>9.0 lub nowszy.