(miejscowość, data)

Dane podatnika
/Naczelnik Urzędu Skarbowego
w ,
,

ZAWIADOMIENIE


Informuję, że z dniem rozpoczynam ewidencjonowanie przy zastosowaniu następującej liczby kas rejestrujących: (sztuk), w tym (sztuk) kas rezerwowych.

Kasy te będą się znajdować w następujących miejscach*:

    ....................................................…

    (czytelny podpis wnioskodawcy)


    * Należy podać dokładny adres oraz nazwę placówki, w przypadku kas przenośnych – adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika.