zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

S-ATA NCQ!!

Rozwiązanie to umożliwia dyskowi twardemu SATA rozpoczęcie do 32 różnych komend i ułożenie ich w sposób inteligentny przed fazą czytania i zapisu danych. Dzięki temu zwiększona zostaje wydajność obciążeń poprzez minimalizację mechanicznych opóźnień na dysku twardym.
Systemy operacyjne takie jak Microsoft Windows oraz Linux coraz częściej zyskują przewagę nad wielobieżnymi lub opartymi na procesorach rozwiązaniami Hyper-Threading Technology. Cechy te prowadzą do obciążeń, w momencie, gdy wiele komend przesyłanych jest do dysku twardego w tym samym czasie. Dzięki zastosowaniu NCQ, wydajność dysku twardego może zdecydowanie wzrosnąć dzięki zdecydowanemu zmniejszeniu obciążeń.
Powrót