zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków Phare 2003

Zaproszenie do składania wniosków Phare 2003 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o dotację w ramach programów doradczych i inwestycyjnych Phare 2003.

PROGRAMY INWESTYCYJNE PHARE 2003

Program ścieżki od Innowacji do Biznesu
Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorcom obecnym na rynku nie dłużej niż rok od dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji (przedsiębiorstwa zarejestrowane mogą ubiegać się o wsparcie nawet jeżeli nie rozpoczęły jeszcze działalnoœci operacyjnej) i mają na celu zwiększenie ich konkurencyjnosci i wydajnosci poprzez współfinansowanie działań mających na celu wdrożenie nowej technologii lub innowacji (projekty inwestycyjne).

Regionalny Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Udzielanie pomocy przedsiębiorcom w umocnieniu ich pozycji na rynku poprzez współfinansowanie inwestycji zmierzających do rozbudowy przedsiębiorstwa lub dokonywaniu w przedsiębiorstwie zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację a także poprzez inwestycje w wartosci niematerialne i prawne.

Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie
Inwestycje dotyczące realizacji kwalifikowanych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wdrożenie nowoczesnej technologii (pozyskanej lub opartej na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji, zgodne z opisem w Wytycznych dla Wnioskodawców.

PROGRAMY DORADCZE PHARE 2003

Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie – Wsparcie na Doradztwo
Usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP dotyczące wdrażania kwalifikowanych nowoczesnych technologii (pozyskanych lub opartych na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji.

Program ścieżki od Innowacji do Biznesu – Wsparcie na Doradztwo
Usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP dotyczące wdrażania kwalifikowanych nowoczesnych technologii (pozyskanych lub opartych na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji. Wnioskodawcy muszš być przedsiębiorstwami innowacyjnymi.

Program Rozwoju Przedsiębiorstw
Usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP związane z rozwojem przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności. W przypadku wybranych usług dopuszcza się możliwoœć ich realizacji przez wykonawców spoza listy podmiotów akredytowanych. Wsparcie mogą otrzymać Wnioskodawcy mający siedzibę na terenie województwa małopolskiego.

Powrót