zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58

Kasy i drukarki fiskalne online

Kasy i drukarki fiskalne online

kasa fisklana onlineDRUKARKA FISKLANA

                                          KASY FISKALNE ONLINE                                                DRUKARKI FISKALNE ONLINE

 

Co to jest KASA FISKALNA ONLINE?

KASA FISKALNA ONLINE to urządzenie fiskalne, które będzie mogło komunikować się z Centralnym Repozytorium Kas w czasie rzeczywistym. Z założenia będą one stale podłączone do Internetu lub sieci teleinformatycznej. Kasy lub drukarki fiskalne ONLINE będą musiały mieć możliwość łączenia się z Repozytorium według określonego harmonogramu. Harmonogram będzie mógł ulec zmianie bez wiedzy podatnika. 

 

KASA FISKALNA ONLINE – kogo dotyczy i kiedy?

Projekt nowelizacji ustawy o VAT jasno określa grupy przedsiębiorców, którzy będą zmuszeni wymienić swoje dotychczasowe urządzenia fiskalne na kasy ONLINE. Ministerstwo Finansów proponuje szczegółowy harmonogram obowiązkowego wprowadzania kas ONLINE w poszczególnych branżach:

- od 1 stycznia 2020r. - usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne (naprawa pojazdów silnikowych i motorowerów, naprawa i wymiana opon, bieżnikowanie, regenerowanie) oraz podmioty dokonujące sprzedaży paliw (benzyny silnikowej, oleju napędowego i gazu);

- od 1 lipca 2020r. - usługi gastronomiczne, branża hotelarska i podmioty oferujące sprzedaż węgla,  brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

- od 1 stycznia 2021r. - usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, branża budowlana, usługi fitness, a także lekarze, dentyści oraz prawnicy.

kasy fiskalne online dla kogo i kiedy 2020 2021 kasy online jakie branże

 

Gdzie i kiedy mogę KUPIĆ KASĘ FISKALNĄ ONLINE?

Obecnie na rynku nie ma dostępnych kas ani drukarek fiskalnych ONLINE. Po wejściu w życie odpowiednich ustaw i rozporządzeń, producenci urządzeń fiskalnych zaczną ubiegać się o wydanie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar, na podstawie której będzie można dopuścić urządzenia do obrotu. Dopiero po otrzymaniu takiej decyzji (homologacji), producenci rozpoczną dystrybucję swoich urządzeń

 

KASY FISKALNE ONLINE vs. KASY Z ELEKTRONICZNĄ KOPIĄ PARAGONU – czym się różnią?

 

CECHY Z ELEKTRONICZNĄ KOPIĄ ONLINE
kopia elektroniczna dostępna dla użytkownika TAK NIE
przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium NIE TAK
aktualizacja oprogramowania kasy NIE TAK
e-paragon NIE TAK
pamięć chroniona zdarzeń  NIE TAK
sprzętowe szyfrowanie danych NIE TAK
sprzętowe podpisywanie danych NIE TAK
pamięć fiskalna z rejestracją kwot paragonów NIE TAK

 

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl