Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58

Kasy i drukarki fiskalne online

Kasy i drukarki fiskalne online

Co to jest KASA FISKALNA ONLINE?

KASA FISKALNA ONLINE to urządzenie fiskalne, które będzie mogło komunikować się z Centralnym Repozytorium Kas w czasie rzeczywistym. Z założenia będą one stale podłączone do Internetu lub sieci teleinformatycznej. Kasy ONLINE będą musiały mieć możliwość łączenia się z Repozytorium według określonego harmonogramu. Harmonogram będzie mógł ulec zmianie bez wiedzy podatnika. 

Obecnie akty prawne dotyczące kas fiskalnych ONLINE są w fazie projektów, które można śledzić na oficjalnej stronie Rządowego Centrum Legislacji RCL. 

 

KASA FISKALNA ONLINE – kogo dotyczy i kiedy?

Projekt nowelizacji ustawy o VAT jasno określa grupy przedsiębiorców, którzy będą zmuszeni wymienić swoje dotychczasowe urządzenia fiskalne na kasy ONLINE. Ministerstwo Finansów proponuje szczegółowy harmonogram obowiązkowego wprowadzania kas ONLINE w poszczególnych branżach:

- od 01 stycznia 2019r. - usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujące sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

- od 01 lipca 2019r. - usługi  gastronomiczne i budowlane;

- od 01 stycznia 2020r. - usługi  fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

kasy fiskalne online - dla kogo i kiedy

 

Gdzie i kiedy mogę KUPIĆ KASĘ FISKALNĄ ONLINE?

Obecnie na rynku nie ma dostępnych kas ani drukarek fiskalnych ONLINE. Po wejściu w życie odpowiednich ustaw i rozporządzeń, producenci urządzeń fiskalnych zaczną ubiegać się o wydanie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar, na podstawie której będzie można dopuścić urządzenia do obrotu. Dopiero po otrzymaniu takiej decyzji (homologacji), producenci rozpoczną dystrybucję swoich urządzeń

 

KASY FISKALNE ONLINE vs. KASY Z ELEKTRONICZNĄ KOPIĄ PARAGONU – czym się różnią?

 

CECHY Z ELEKTRONICZNĄ KOPIĄ ONLINE
kopia elektroniczna dostępna dla użytkownika TAK NIE
przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium NIE TAK
aktualizacja oprogramowania kasy NIE TAK
e-paragon NIE TAK
pamięć chroniona zdarzeń  NIE TAK
sprzętowe szyfrowanie danych NIE TAK
sprzętowe podpisywanie danych NIE TAK
pamięć fiskalna z rejestracją kwot paragonów NIE TAK