zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Polski urząd będzie walczył ze spamem

Polski urząd będzie walczył ze spamem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przystąpił do programu Spam Zombie, realizowanego pod auspicjami amerykańskiej Federalnej Komisji
Celem programu jest zwalczania nieuczciwych praktyk w internecie, w tym m.in. problemu niezamawianej korespondencji elektronicznej, czyli spamu.

Obok UOKiK, w programie bierze udział 35 instytucji z 25 krajów świata. Pierwszym działaniem podjętym w ramach programu Spam Zombie jest opracowanie i przekazanie dostawcom usług internetowych listu zawierającego informacje o środkach zapobiegawczych, jakie mogą być zastosowane w celu ochrony konsumentów przed niezamawianą korespondencją elektroniczną" - poinformował UOKiK.

Urząd podkreślił w komunikacie przekazanym PAP, że ze względu na skalę problemu spamu i jego globalny wymiar, niemożliwe jest zwalczanie tego problemu w ramach jednej instytucji czy nawet kraju.

Jednocześnie UOKiK przypomina, że każdy konsument ma możliwość zaskarżenia konkretnego przejawu spamu przez złożenie wniosku do organów ścigania. Postępowanie prowadzone jest przeciw osobie wysyłającej wiadomość.

"Równie ważna jest świadomość przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z drogi cywilnoprawnej. Przesyłanie niezamówionej korespondencji drogą elektroniczną jest bowiem czynem nieuczciwej konkurencji" - wyjaśnił UOKiK.

Jak wynika z badań firmy Clearswift, producenta rozwiązań do zabezpieczania poczty elektronicznej, spam staje się coraz bardziej popularnym narzędziem w rękach zorganizowanych grup przestępczych.

Według majowego raportu firmy, prawie połowa spamu w kwietniu zawierała wskazówki mające na celu wprowadzenie w błąd prywatnych inwestorów giełdowych.

W listach tych spamerzy obiecywali wysokie zyski tym inwestorom, którzy szybko zdecydują się na zakup rekomendowanych przez nich tanich akcji. W ten sposób manipulowali cenami i spekulując akcjami, czerpali znaczne zyski.

Zdaniem dyrektora ds. badań w Clearswift Alyna Hockey, spam staje się "niewidocznym kanałem dla działalności zorganizowanych grup przestępczych".

Z prowadzonych od czerwca 2003 r badań Clearswift wynika, że najbardziej wzrasta liczba spamu oferującego transakcje finansowe oraz środki farmakologiczne. Liczba ofert zakupu akcji, zaproszenia do udziału w loteriach i zaciągnięcia kredytów - w ubiegłym roku wzrosła z 21,6 proc. do 39 proc. wszystkich spamów.

Znacznie obniżyła się natomiast ilość spamu o treściach pornograficznych - z 21,8 proc. do 4,8 proc. Zmalała również liczba wiadomości proponujących bezpośrednie zakupy. W czerwcu 2003 roku spam o takich treściach stanowił 22,8 proc. ogółu niepożądanych wiadomości, natomiast w czerwcu 2004 roku - 9,6 proc.

- źródło: www.wirtualnemedia.pl
Powrót