zmień dział
Gratyfikant GT - Program kadrowo-płacowy

Gratyfikant GT - Program kadrowo-płacowy

InsERT Gratyfikant GT  - program kadrowo-płacowyInsERT Gratyfikant GT - Program kadrowo-płacowy

 
- program kadrowo-płacowy, będący godnym następcą programu Gratyfikant 3. Jest to program nowej generacji, dedykowany dla obsługi kadrowo-płacowej małych i średnich firm oraz biur rachunkowych.
 

Funkcjonalności programu Gratyfikant GT 

 
Gratyfikant GT jest programem wyposażonym w różne, rozbudowane funkcje niezbędne do efektywnego funkcjonowania działu kadr i płac. System ten pozwala na prowadzenie ewidencji osobowej w przedsiębiorstwie, ewidencjonowanie wypłat i rachunków, generowanie i wystawianie różnego rodzaju umów. Dodatkową funkcjonalnością jest obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatkowo ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40) oraz ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). Wszystkie funkcje systemu dostosowane są do obecnie obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT jest kompatybilny z programem Płatnik oraz Rewizor GT.
 

Gratyfikant GT - InsERT

 
Gratyfikant GT jest jednym z programów będących częścią systemu InsERT GT, jest on zintegrowany z innymi programami księgowymi tej linii. Gratyfikant GT jest kompatybilny z księgą przychodów i rozchodów - Rachmistrzem GT oraz programem finansowo-księgowym - Rewizorem GT. Gratyfikant GT umożliwia zaimportowanie danych do bazy zgromadzonych nie tylko w Gratyfikancie 3 oraz mikroGratyfikancie GT, ale również tych w systemie Płatnik.
 

Możliwości programu Gratyfikant GT  Gratyfikant GT - Program kadrowo-płacowy

 
- elastyczny model wynagrodzeń, posiadający wiele różnorodnych funkcji w zakresie tworzenia i naliczania wynagrodzeń dla pracowników oraz ich różnych modyfikacji
- rozbudowane funkcje ewidencji pracowniczych (historia zatrudnienia, badania lekarskie, kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nagrody i kary, podział na grupy, zdjęcia pracownika i inne);
- funkcja ewidencjonowania umów o pracę z wygodnym i dającym szerokie możliwości modyfikacji mechanizmem tworzenia rozbudowanych systemów wynagrodzeń (różne definicje wypłaty w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
- umożliwia rozplanowanie czasu pracy w konkretnych umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
- możliwość ewidencjonowania różnych rodzaju umów zleceń kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); określanie wygodnych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
- umożliwia rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy pracownika (w tym również nadgodzin, dyżurów nocnych, nieobecności, rozliczenia okresowe);
- ewidencjonowanie nieobecności (zwolnienia chorobowe, urlopy i inne) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
- system rozbudowanych składników płacowych (różnego rodzaju potrącenia i naliczenia, składniki parametryczne, definiowalne i te naliczane automatycznie, szerokie możliwości parametryzacji);
- definiowalne list płac i całe zestawy płacowe, które automatycznie naliczają miesięczne wynagrodzenia,
- funkcja rozliczania i prowadzenia ewidencji czasu pracy, prowizji, kwot naliczonych oraz potrąconych, w tym potrąceń komorniczych; rozbudowany analizator wypłat;
- funkcja obliczania oraz drukowania deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40); 
- funkcja obsługująca Pracownicze Plany Kapitałowe, zarówno jeśli chodzi o deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe, działająca w zgodzie z ustawami;
- opcja tworzenia danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 
 
Funkcjonalność Gratyfikanta GT może zostać wzbogacona poprzez instalację jednego ze specjalnych pakietów rozszerzeń: niebieski, zielony i czerwony PLUS dla InsERT GT. Dla potrzeb użytkowników, którzy wymagają nietypowych rozwiązań, maksymalnie dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy, poleca się specjalny dodatek Sfera dla Gratyfikanta GT.
 
Gratyfikant GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla użytku biur rachunkowych i doradców podatkowych, zoptymalizowanych pod działalności tego typu. Oferta ta umożliwia zakup oprogramowania w promocyjnym zestawie.
 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl