zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Profesjonalny audyt dostępności strony WCAG 2.1

Profesjonalny audyt dostępności strony WCAG 2.1

Obraz przedstawiąjacy profesjonalny audyt dostępności strony WCAG 2.1

Dostępna strona internetowa? Z nami osiągniesz swój cel!

Oferujemy kompleksowe wykonanie audytu WCAG 2.1, w zgodzie z najnowszymi wymaganiami.

O tym, że strony internetowe powinny być dostępne dla niepełnosprawnych nie trzeba nikogo uświadamiać. Takie wymogi stawia nawet ustawa. Skąd jednak wiedzieć, czy Wasza strona internetowa spełnia jej oczekiwania? Audytując ją z zastosowaniem standardu WCAG 2.1.

Co to jest WCAG 2.1?

Wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych, czyli w skrócie WCAG to szereg zaleceń odpowiadających na pytanie, czy Twój portal jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Bazują one na Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa nakłada obowiązek stosowania się do wytycznych na wszystkie podmioty publiczne.

WCAG 2.1 to rozszerzenie wymagań zawartych w WCAG 2.0. W najnowszej wersji nacisk położony został na przystosowanie stron internetowych dla osób słabowidzących, z problemami poznawczymi, a także dla niepełnosprawnych użytkowników urządzeń mobilnych.

Kto musi mieć przeprowadzony audyt dostępności?

WCAG 2.1 powstało z myślą o wprowadzeniu ułatwień dla osób niepełnosprawnych w korzystaniu z urzędowych stron. Szczególnie duży nacisk kładziony jest na dostępność strony z wyłącznym użyciem klawiatury bez stosowania myszki lub dla programów czytających treść strony (np. NVDA). Dlatego w dużej mierze do nowych standardów dostosować się muszą jednostki samorządowe. Ustawa definiuje, które jednostki muszą spełniać wymagania. Należą do nich:

  • Jednostki sektora finansów publicznych (samorządy - miasta, powiaty, gminy)
  • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • Wybrane osoby prawne zależne od jednostek publicznych (np. finansowaniem w wysokości 50% lub posiadaniem połowy akcji)
  • Wybrane organizacje pozarządowe.

Brak upublicznienia oświadczenia o dostępności może wiązać się karami finansowymi. Sięgają one nawet 10  000 zł. Warto więc wcześniej sprawdzić czy nasza instytucja znajduje się na liście, a następnie podjąć niezbędne kroki, aby spełnić wymagania ustawy.

W jaki sposób przeprowadzamy audyt?

Nasi eksperci doskonale znają się na wymaganiach stawianych przez ustawę, dlatego dokładają wszelkich starań, aby przygotować audyt w zgodzie ze wszystkimi wymaganiami WCAG 2.1. Audyt przeprowadzany jest według wypracowanego schematu, który z największą precyzją jest w stanie znaleźć wszystkie braki w dostępności. Dzięki temu nie musisz martwić się, że na Twoją instytucję zostaną nałożone ustawowe kary. 

Audyt realizowany jest według wytycznych zgodnych z deklaracją dostępności stron internetowych WCAG  2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines) według ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 

Audyt przeprowadzamy przy pomocy niezbędnych narzędzi, do których zaliczyć można:

  • Narzędzia developerskie przeglądarki CTRL + SHIFT + I 
  • NVDA – Non Visual Desktop Access - czytnik ekranu dla systemu Microsoft Windows 
  • ARC Toolkit – przykładowe narzędzie do testowania dostępności (Chrome)   
  • W3C Markup Validation Service – walidatora zgodności kodu (X)HTML 
  • Colour Contrast Analyser – program do analizy kontrastu poszczególnych elementów wyświetlanych na stronie internetowej 

W trakcie audytu naszym celem jest zbadanie strony pod kątem dostępności. Robimy to na podstawie analizy strony głównej, wybranej podstrony z powtarzającym się szablonem oraz wersji mobilnej strony. 

Zgłoś się do nas i zapytaj o szczegóły audytu Twojej strony.

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl