zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Historia firmy ESC S.A

Historia firmy ESC S.A

Available languages:

Początki firmy ESC S.A

ESC S.A. powstała w 1992 roku w Krakowie. W pierwszych latach skupiliśmy się głównie na oferowaniu klientom kompleksowej komputeryzacji ich przedsiębiorstw. Naszymi wiodącymi produktami były instalacje sieci komputerowych i wdrożenia oprogramowania do zarządzania firmą. 

Niemal od początku nasza oferta sprzętowa była związana z produktami OPTIMUSa (wówczas największej firmy informatycznej w Polsce). Daleko idąca współpraca zaowocowała przyjęciem przez naszą firmę propozycji dołączenia do struktury Holdingu OPTIMUS S.A. W 1996 roku, z inicjatywy OPTIMUS S.A oraz dotychczasowych wspólników ESC (Roberta Kubicza, Wojciecha Nowaka, Zdzisława Pliszki i Piotra Zawiślaka), powstała Spółka Akcyjna OPTIMUS ESC. Podstawowym zadaniem spółki było reprezentowanie oferty produktów i usług OPTIMUS S.A. w zasięgu regionalnym. Tego roku firma ESC wniesiona została aportem do OPTIMUS ESC S.A. w ramach podwyższenia kapitału spółki. OPTIMUS S.A. posiadał 50,01% akcji OPTIMUS ESC.

Rok później dysponowaliśmy już największą siecią sprzedaży sprzętu komputerowego w Krakowie (razem pięć placówek) oraz pokaźnym udziałem w ogólnej sprzedaży w województwie (według własnych szacunków nasz udział to około 20%). Kolejne lata to intensyfikacja działań handlowych i rozwój sieci sprzedaży w Krakowie. 

Zmiana strategii firmy  ESC S.A

stara siedziba firmy ESC SAOd roku 1999 zasadniczo zmieniła się strategia działań naszej firmy. Jednym z priorytetów stało się dostarczanie wysoko wyspecjalizowanych usług w zakresie instalacji i administracji sieci komputerowych oraz serwisu urządzeń komputerowych w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Zaangażowaliśmy się również w dostarczanie i obsługę systemów fiskalnych.

Z początkiem 2001 roku pozostali wspólnicy wykupili od OPTIMUS S.A. akcje, tym samym spółka wyszła ze struktur holdingu. Z końcem roku spółka zmieniła nazwę na ESC S.A. Po 2001 roku kontynuowaliśmy nową strategię poszerzając ofertę produktów o sprzęt innych producentów i dystrybutorów niż OPTIMUS.

Lata 2002 do 2004 pozwoliły nam ustabilizować sytuację finansową oraz znacząco przenieść zaangażowanie na rynek docelowy przedsiębiorstw małej i średniej wielkości. Ciągle poszerzając asortyment usług, staliśmy się kompetentnym doradcą w zakresie informatyzacji różnego rodzaju organizacji.

W kolejnych latach nasi pracownicy uzyskiwali szereg certyfikatów potwierdzających kwalifikacje. Były to certyfikaty między innymi takich firm jak NOVELL, Microsoft, 3Com, Intel, Optimus, Lexmark, D-link, Canon, CheckPoint, F-Secure, RiT, Novitus czy BusLogic.

siedziba firmy ESC SA w latach '90W roku 2003 uzyskaliśmy akredytacje wykonawcy usług od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w programach PHARE: „Innowacje i Technologie dla rozwoju przedsiębiorstw” oraz „Program rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych”.

Rok później zdobyliśmy akredytacje PARP jako wykonawca w programie SPO-WKP — działanie 2.1, Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo w temacie „Innowacje i nowe technologie”.

Nowe na horyzoncie

W 2005 roku stworzyliśmy Dział Systemów Internetowych i rozpoczęliśmy pracę nad projektem nowoczesnego systemu typu CMS do zarządzania stroną internetową. Autorski system CMS ochrzczono nazwą Vela. Odtąd wszystkie produkty działu mają przedrostek Vela. System VelaCMS zdobył szczególne uznanie na rynku administracji samorządowej. Kilkadziesiąt urzędów miast i gmin to znaczący dorobek firmy. 

W roku 2006 zmieniliśmy siedzibę przenosząc się do nowej lokalizacji przy ul. Mieszczańskiej 19 w Krakowie.

W następnych latach nowy dział stworzył własne rozwiązania typu e-commerce. Kolejnymi produktami zrealizowanymi w okresie 2007-2012 są: platforma e-learningowa, system rezerwacji zasobów Velrez, aplikacja do rejestracji niepożądanych działań leków, internetowy interfejs zintegrowany z ERP - VelaGeo premie, VelaGEO nieobecności, VelaGEO umowy, VelaGEO rezerwacja pracowników, platforma aukcyjna opartą o e-commerce, system do ksiegowania opłat studenckich, WEBiR - przeglądarkę danych statystycznych, VelaGOPR - karta wypadku.

Produktem znacząco utrwalającym pozycję ESC S.A. na rynku administracji publicznej jest nasz autorski system do zarządzania Biuletynem Informacji Publicznej - VelaBIP.

W kolejnych latach koncentrowaliśmy się głównie na czterech działalnościach:   

  • Outsourcing IT - kompleksowego wsparcia informatycznego instytucji i przedsiębiorstw
  • Dział Systemów Internetowych
  • Dział wdrożeń systemów do zarządzania przedsiębiorstwem
  • Dział fiskalny - urządzeń fiskalnych oraz automatyzujących procesy sprzedaży

W okresie 2012-2013 realizowano projekt szkoleniowy w oparciu o dotacje UE. Rezultatem projektu jest kilkadziesiąt certyfikatów branżowych potwierdzających wysokie kwalifikacje i umiejętności naszego zespołu.

ESC S.A liderem w swojej branży

Od 2007 roku dynamicznie rozwija się sprzedaż w zakresie oprogramowania dla gastronomii i oprogramowania dla  hoteli. Na przestrzeni 2008-2014 zrealizowaliśmy znaczący udział w małopolskim rynku instalacji i wdrożeń systemów dla HoReCa. Od 2014 roku rozpoczęliśmy ekspansję ogólnopolską na w/w rynku.

Na przestrzeni lat 2007-2015 odnotowaliśmy znaczący wzrost udziału w zakresie sprzedaży urządzeń fiskalnych oraz systemów automatyzujących procesy sprzedaży na rynku małopolskim.

W 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę dystrybucyjną z nowym na polskim rynku producentem oprogramowania dla gastronomii - Posbistro Sp. z o.o. Nasze wspólne działania zaowocowały powierzeniem ESC S.A. statusu wyłącznego dystrybutora aplikacji mobilnej POSbistro.  Jako generalny dystrybutor, zorganizowaliśmy dla producenta sieć sprzedaży w całym kraju. Sieć, którą sukcesywnie poszerzamy o nowych partnerów. Aplikacja mobilna POSbistro w ekspresowym tempie zdobyła uznanie klientów i już w 2017 roku miała jeden z największych udziałów w polskim rynku HoReCa.

Rok później jeden z największych producentów oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, InsERT, powierzył nam opiekę nad małopolskim rynkiem sprzedaży swoich produktów. Uzyskaliśmy tytuł Autoryzowanego Partnera InsERT (API). Przyjmując na siebie takie zobowiązanie, dbamy zarówno o jakość własnych wdrożeń, jak i dostępność produktów u jak największej ilości przeszkolonych firm partnerskich (tzw. PI - Partnerów InsERT).

 

Co nowego?

Rok 2023 obfituje w kolejne zmiany. W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, otworzyliśmy kolejny punkt pod szyldem ESC w Nowej Hucie, na os. Teatralnym 3. W lokalu stacjonuje Dział Handlowy, Punkt Serwisowy oraz Biuro Zarządu. Do nowego miejsca zapraszamy wszystkich klientów z północno-wschodnich części Krakowa i okolic, którzy do tej pory mogli borykać się z utrudnionym dojazdem do naszego punktu na Mieszczańskiej. W punkcie ESC na os. Teatralnym będą Państwo mogli skorzystać ze wszystkich naszych usług - od zakupu urządzeń fiskalnych, stanowisk sprzedażowych oraz rozwiązań dla branży HoReCa, po usługi informatyczne dla przedsiębiorstw czy zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania swoim przedsiębiorstwem.

Zobacz, jak trafić do naszych  punktów handlowych.