zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

ISO 9001:2000

ISO 9001:2000 ESC S.A uzyskała certyfikat jakości ISO 9001:2000
W dniu 25.11.2005 roku odbył się audyt certyfikacyjny w naszej firmie.
Pragniemy poinformować naszych obecnych jak również potencjalnych klientów, że przeszliśmy audyt z opinią pozytywną.
Firmą przygotowującą nas do certyfikacji był INFOP Sp z o.o.
Wdrożenie odbywało się z zaangażowaniem środków finasowych funduszy strukturalnych z progamu SPO-WKP działanie 2.1.

Decydując się na wdrożenie pragniemy zwrócić uwagę klientów jak dużą wagę przykładamy do kwestii związanych z jakością.

Jesteśmy przekonani że za wdrożeniem i certyfikacją nie będzie się kryła tylko chęć uzyskania dyplomu pomocnego w marketingu lecz także uzyskanie narzedzia do ciągłego doskonalenia jakości produktów i usług
Powrót