zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Dotacje na usługi doradcze

Dotacje na usługi doradcze

Usługa doradcza dla firmy    BIW „INTELLIGENT SYSTEMS" w temacie   

„Internetowy system  sprzedaży i obsługi klienta wraz z systemem zarządzania firmą"

  była ostatnią zakontraktowaną w ramach prgramu dotacji SPO-WKP 2.1.

ESC S.A. była akredytownym wykonawcą usług w programie SPO-WKP 2.1.  w temacie "Innowacje i technologie" . W okresie  działania programu dotacji    udało się nam podpisać  sześć umów na usługi doradcze najczęśćiej dotyczące spraw internetowych, bezpieczeństwa informatycznego czy też informatycznych systemów zarządczych dla firmy.
Powrót