zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny

W dniu 12.05.2008 podpisaliśmy umowę o współpracy przy sprzedaży i wdrażaniu podpisu elektronicznego z Krajową Izbą Rozliczeniową SA.

Z nami wdrożysz podpis - jesteśmy partnerem Krajowej Izby Rozliczeniowej.
Przeprowadzimy Cie przez procedurę jego rejestracji, instalacji i konfiguracji.
Zainstalujemy i skonfigurujemy oprogramowanie do składania podpisu.
Przeszkolimy właściciela podpisu ze sposobu jego używania.
Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości i odpowiemy na pytania dotyczące elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
Od lipca 2008 dokumenty trafiające do ZUS, będą musiały być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Bez niego złożenie dokumentów nie będzie możliwe.
ZUS nie będzie udostępniał już bezpłatnych certyfikatów, zapisywanych na dyskietce, służących do podpisywania przesyłek w programie Płatnik.
Do każdej firmy/instytucji wskazanym jest zamówienie co najmniej dwóch podpisów kwalifikowanych. Jest on równoznaczny z dowodem osobistym więc pożyczanie go w czasie urlopu czy zwolnienia lekarskiego jest niemożliwe.

Podpis elektroniczny  można wykorzystywać między innymi do:

 • kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, np.: podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),
 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (pdi.cors.gov.pl),
 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • wystawiania faktur w formie elektronicznej,
 • uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

 

Powrót