zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Nasza prelekcja na konferencji "Nowocześni z urzędu"

Nasza prelekcja na konferencji "Nowocześni z urzędu"

12 grudnia 2008 roku w Warszawie wystąpiliśmy na konferencji "Nowocześni z urzędu". Prowadziliśmy  Warsztaty w Bloku Marketing pt. „Strona WWW – identyfikacja wizualna urzędu (case study)”.

 

 

 

 

Na naszej prezentacji poruszyliśmy między innymi takie zagadnienia jak:

 • Czym jest identyfikacja wizualna?
 • Dlaczego warto, aby Urząd posiadał dobrze funkcjonującą witrynę?
 • Na czym polega proces projektowania witryny internetowej?
 • Na co zwrócić uwagę przy zamawianiu strony internetowej przy przetargach?
  oraz wiele innych, przydatnych Państwu informacji dotyczących profesjonalnej strony internetowej Urzędu.

O konferencji

Konferencja "Nowocześni z Urzędu" jest adresowana do urzędników, którzy chcą poznawać nowe technologie i rozwiązania organizacyjne, a także efektywnie zarządzać projektami i pracą w poszczególnych działach jednostek administracji. Celem konferencji jest:

 • rozwój praktycznych umiejętności uczestników w obszarach kluczowych dla efektywnego działania urzędów;
 • prezentacja opinii pracowników administracji przedstawicielom najważniejszych instytucji, odpowiedzialnym za ustawodawstwo wpływajace na sytuacje zawodową urzedników;
 • integracja, możliwość spotkań i wymiany doświadczeń.

Dzięki specyfice imprezy, firmy współpracujące jako partnerzy i sponsorzy maja okazję do bezpośredniego kontaktu z urzędnikami, decydującymi o polityce urzędów w najważniejszych kwestiach związanych z zarządzaniem kadrami, finansami oraz z informatyzacja.

Konferencja składa się z debaty plenarnej i 3 bloków tematycznych:

 • kadry,
 • perspektywy,
 • marketing.

Każdy uczestnik może brać udział w dowolnie wybranych zajęciach, które maja formę warsztatów. Dzięki przyjętej formule konferencja oferuje uczestnikom możliwość praktycznego zapoznania się z omawianymi zagadnieniami, co podnosi jej walory edukacyjne.
Uczestnikami konferencji są zarówno poszukujący specjalistycznej wiedzy pracownicy poszczególnych działów w urzędach, jak i najważniejsze osoby w jednostkach administracji: burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy i starostowie.

Powrót