zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Wdrożenie oprogramowania dla gastronomii - U Zalipianek

Wdrożenie oprogramowania dla gastronomii - U Zalipianek

W dniu 17.11.2009 r. uruchomiliśmy system do zarządzania lokalem gastronomicznym w znanym krakowskim lokalu  "U Zalipianek".

Rozwiązanie oparte jest na oprogramowaniu 4Rest.  Obsługę kelnerską  zrealizowano na   terminalu typu POS współpracującym z drukarką fiskalną DELIO i drukarkami zamówień TM-200. W drugim etapie zostaną wdrożone zdalne bonowniki do obsługi ogródka.

Całość zarządzana jest z biura po sieci lokalnej lub zdalnie za posrednictwem łączy internetowych.

Powrót