zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Wdrożenie VelaCMS dla Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

Wdrożenie VelaCMS dla Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

Strona Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka - to pierwsze wdrożenie VelaCMS w województwie dolnośląskim. Nowa strona Urzędu Gminy umożliwia mieszkańcom zapoznanie się z bieżącymi wydarzeniami, a inwestorom zapewnia szybki dostęp do informacji, tudzież potencjalnych inwestycji. Na stronie odnajdziemy informacje nie tylko urzędowe, ale również dotyczące życia mieszkańców Gminy.

Strona Urzędu Gminy została utworzona w oparciu o system VelaCMS, który umożliwia łatwą i szybką aktualizacje strony internetowej przez pracowników urzędu. Został utworzony unikatowy projekt graficzny, który odzwierciedla prawdziwe piękno Gminy Warta Bolesławiecka.

Więcej o Gminie Warta Bolesławiecka

Teren Gminy Warta Bolesławiecka charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą. Krajobraz tworzą tu liczne wzgórza i grzbiety wododziałowe, leżące pomiędzy dolinami potoków Osiki i Brenny, będącymi dopływami Bobrzycy i Czerny Wielkiej.

Największą powierzchnię zajmują agrocenozy, głównie pola (63,4 %) i znacznie mniejsze użytki zielone (6,2 %). Ekosystemy wodne zajmują małą powierzchnię, są to głównie stawy, rzeka Bobrzyca oraz potoki Osika i Brenna. Duża ilość cieków to głównie rowy melioracyjne drenujące teren Gminy.

Więcej na stronie: www.wartaboleslawiecka.pl

Powrót