zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Outsourcing dla MCK Kraków

Outsourcing dla MCK Kraków

W lipcu podpisaliśmy aneks do zawartej z początkiem roku umowy o świadczenie usług

outsourcingu IT dla Międzynarodowego Centrum Kultury  w Krakowie. Aneks istotnie zwiększa zaangażowanie naszej firmy w świadczenie usług serwisowych dla w/w instytucji.

Powrót