zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Kto musi mieć kasę od maja!

Kto musi mieć kasę od maja!

Od 1 maja 2011 r. kasy fiskalne muszą posiadać osoby prowadzące działania w zakresie m. in.:

usług prawnych, doradczych i rachunkowo-księgowych,

ochrony zdrowia i opieki społecznej (lekarze, dentyści, terapeuci, weterynarze i in.),

  • usług pogrzebowych,
  • rzeczoznawcy,
  • usług ochroniarskich i detektywistycznych.
  • tłumacze, zwłaszcza tłumacze przysięgli,
  • usług sekretarskich,
  • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
  • usług inżynieryjnych i architektonicznych,
  • organizowania imprez masowych, turystycznych i w zakresie kultury,

Obowiązek posiadania urządzeń   fiskalnych dotyczy   płatników VAT oraz osób nie będących planikami VAT, niezależnie od sposobu rozliczania się z fiskusem (karta podatkowa lub książka przychodów i rozchodów czy też Spółki typu „z o.o.” i „SA”,).

Dotyczy  podmiotów, które w 2010 r. przekroczyły 40 tys. obrotu. (dla nowopowstałych firm 20 tys.)

 

 

 

Powrót