zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Miasto i Gmina Olszyna - nowa realizacja strony internetowej

Miasto i Gmina Olszyna - nowa realizacja strony internetowej

Kolejne wdrożenie systemu VelaCMS w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim. Miasto i Gmina Olszyna wybrała system VelaCMS jako najkorzystniejszy system CMS do osbługi swojej strony internetowej.

W ramach projektu została wykonana nowa strona introna interentowa, w oparciu o dedykowany projekt graficzny. Została wyposażona w takie funkcjonalności jak: aktualności, artykuły, banery, ankiety, kalendarium imprez, pogodynkę, baza firm. Na stronie internetowej można zwiedzać Miasto i Gminę Olszyna w galeriach zdjęć oraz na wirtualnych spacerach. Ponadto w ramach projektu zostały zaprojektowane i wykonane plakaty oraz ulotki informacyjne.

Zapraszamy na stronę www.olszyna.pl.

O Gminie Olszyna

Gmina Olszyna (powiat lubański) położona jest na Podgórzu Izerskim na północ od Jeziora Złotnickiego i Jeziora Leśniańskiego, które są sztucznymi zbiornikami wodnymi na rzece Kwisa. Osią gminy jest zachodnia część Obniżenia Lubomierza, którym płynie Olszówka, lewy dopływ Kwisy. Wzdłuż niej rozciąga się zabudowa miasta Olszyna.

Na północy znajduje się zachodni kraniec Wzgórz Radomickich, a za nimi dolina Wilki. Gmina położona jest na wysokości 240-400 m n.p.m. Liczne pagórki, niekiedy połączone łagodnymi grzbietami osiągają wysokość od 15-55 m. Najwyższe wzniesienia to: Złotnicka Czuba - 436 m n.p.m., Husycka Górka – 330 m n.p.m., Długa Kałużnianka – 426 m n.p.m. Lasy porastają strome zbocza wzgórz nad Kwisą oraz trudno dostępne, głębokie dolinki dopływów Olszówki oraz dolinę Wilki. Powierzchnia gminy wynosi 47,2 km2.

Jest to gmina o charakterze rolniczo-przemysłowym, o czym świadczy duża powierzchnia zajmowana przez użytki rolne – 68%. Nad Jeziorem Leśniańskim i Złotnickim rozwija się turystyka i rekreacja. Nad tymi zbiornikami wodnymi położone są liczne ośrodki wczasowe. W gminie dominuje przemysł drzewny i stolarski.

W skład gminy Olszyna wchodzi 9 sołectw: Biedrzychowice, Bożkowice, Grodnica, Kałużna, Karłowice, Krzewie Małe, Nowa Świdnica, Olszyna Dolna, Zapusta. Gminę przecina droga krajowa nr 30 łącząca Zgorzelec z Jelenią Górą oraz szlak kolejowy łączący Węgliniec z Jelenią Górą. Miasto Olszyna liczy ok. 5 tys. mieszkańców, zaś całą gminę zamieszkuje niewiele więcej niż 7 tys. osób.

Zabytki godne zwiedzenia to ruiny Zamku Rajsko, Pałac w Olszynie Dolnej, Barokowy Pałac w Biedrzychowicach, neogotycki kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca w Olszynie, kościół p.w. Podwyższenia Krzyż Świętego w Olszynie oraz Kościół parafialny p.w. św. Antoniego w Biedrzychowicach.

Powrót