zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Gmina Stare Bogaczowice wybiera system VelaCMS

Gmina Stare Bogaczowice wybiera system VelaCMS

Kolejne wdrożenie systemu VelaCMS w województwie dolnośląskim. Tym razem Gmina Stare Bogaczowice zaufała naszemu autorskiemu systemowi do aktualizacji strony interentowej. W ramach wdrożenia została zaprojektowana nowa, indywidualna szata graficzna oraz utworzona nowa struktura treści.

Efekty naszej pracy można zobaczyć pod adresem www.starebogaczowice.ug.gov.pl.

O Gminie Stare Bogaczowice

Gmina Stare Bogaczowice zajmuje powierzchnię 86,89 km2. Położona jest w południowo-zachodniej części województwa Dolnośląskiego i sąsiaduje z gminami: Czarny Bór, Marciszów, Bolków, Dobromierz, Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce i Świebodzice. Pod względem geograficznym usytuowana jest w Sudetach Środkowych w obrębie dwóch jednostek: Pogórza Bolkowsko - Wałbrzyskiego oraz Gór Wałbrzyskich (masyw Trójgarbu) na wysokości od 293 do 778 m npm.

Położenie gminy w sąsiedztwie dużego zespołu miejskiego ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie systemu społeczno - gospodarczego gminy. Wałbrzych jako regionalny ośrodek usługowo - przemysłowy oddziaływuje na podstawowe funkcje gminy: usługi ponadpodstawowe i usługi o charakterze regionalnym (nauka, kultura, zdrowie, oświata), rynek pracy, powiązania produkcyjne i handlowe oraz powiązania komunikacyjne. Występują ścisłe związki z sąsiednimi gminami w zakresie infrastruktury technicznej (przebieg przez obszar gminy sieci magistralnych).

Tereny rolne zajmują 5490 ha, co stanowi 62,88 % ogólnej powierzchni, lasy 30,78 %, tereny zainwestowane ok. 5,11 %, a pozostałe tereny: wody powierzchniowe, tereny różne.

Powrót