zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Dwa lata szkoleń w ESC SA

Dwa lata szkoleń w ESC SA

Dobiega końca projekt   ”Wzrost Konkurencyjności firmy ESC SA poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd i pracownicy naszej firmy w okresie od marca 2012 do chwili obecnej odbyli dziesiątki szkoleń zarówno miękkich np. interpersonalnych  jak i twardych związanych z wiedzą ściśle inżynierską.
Dzięki szkoleniom  udało się uzyskać umiejętności potwierdzone certyfikatami:

1.            Microsoft Certificate of Excellence  Windows Server 2008 Active Directory, Configuration

2.            Microsoft Certificate of Excellence  Server Administrator on Windows Server 2008

3.            Microsoft Certificate of Excellence Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration

4.            Microsoft Certified Solutions Associate  SQL Server 2012

5.            Microsoft Certificate of Excellence  Windows 7, Configuring

6.            RHCSA Red Hat Certified System Administrator Red Hat Enterprise Linux 

7.            RHC Red Hat Certified Engineer Red Hat Enterprise Linux 6

8.            VMware Certified Professional for VMware vSphere 5

9.            Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6

10.    Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer

11.    Oracle Certified Expert,  Java Platform, EE 6 Web Component Developer

12.    APMG -  International  Prince 2 Foundation Examination

13.    OMG Certified Expert in BPM Fundamental

 

 

Zdobyte kwalifikacje  i certyfikaty sytuują naszą  firmę pośród liderów kompetencji w zakresie możliwości świadczenia usług outsourcingowych oraz   programistycznych.

Powrót