zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Usługi doradztwa przedwdrożeniowego ERP

Usługi doradztwa przedwdrożeniowego ERP

Konsultanci ESC SA w okresie ostatnich dwóch lat w ramach podwykonawstwa w Projekcie 5.2 ERP dokonali szczegółowej analizy w 85 firmach, z tego: w   13 średnich przedsiębiorstwach, 8 małych i aż w 64 mikroprzedsiębiorstwach.

  Nasza pomoc polegała na ocenie aktualnej sytuacji firmy, badaniu wskazanych obszarów przedsiębiorstwa (np. magazynu, produkcji, logistyki) oraz profesjonalnej diagnozie. 

W wielu firmach pozwoliło to na racjonalizację procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz usprawniło zarządzanie przedsiębiorstwem i zasobami. Było to ułatwienie w doborze odpowiedniego systemu informatycznego oraz podpowiedź – jak uzyskać całkowita kontrolę nad każdym aspektem działań biznesowych. 

Wszystkim biorącym udział dziękujemy za owocną współpracę jednocześnie zapraszamy do korzystania z naszych usług doradczych.

 
Powrót