zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Obowiązek fiskalizacji 2015

Obowiązek fiskalizacji 2015

Fiskalizacja 2015 - Kto powinien nabyć urządzenie fiskalne ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 2015 roku zmieniają się zasady zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży na urządzeniu fiskalnym.

Tradycyjnie już zawężona została liczba podmiotów objętych zwolnieniem ze stosowania kas fiskalnych. Prognozuje się, że docelowo, w kolejnych rozporządzeniach wszystkie zwolnienia zostaną zniesione.

Na ten moment Rozporządzenie nakłada obowiązek fiskalny na podmioty:

- świadczące usługi na rzecz osób fizycznych - nieprowadzących działalności gospodarczej - i rolników udokumentowane fakturą przy wykonaniu w mijającym roku nie więcej niż 50 w/w usług.

- sprzedające bilety i rezerwacje miejsc w przewozach rozkładowych pasażerskich z opłatą za pośrednictwem banku lub poczty.

 

Od 1 stycznia 2015, bez względu na limit, obowiązek fiskalny mają podmioty zajmujące się:

- dostawą niezapisanych nośników danych (cyfrowych i analogowych) 

- dostawą perfum i wód toaletowych

 

Od 1 marca 2015 ten obowiązek dotyczy podmiotów świadczących usługi:

- naprawy pojazdów silników oraz motorowerów;

- wymiany opon lub kół pojazdów silnikowych i motorowerów;

- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;

- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów;

- prawniczych;

- doradztwa podatkowego;

- związanych z wyżywieniem, świadczonych przez stacjonarne placówki;

- fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. 

 

Utrzymano limit sprzedaży (obrotu) uprawniający do zwolnienia z obowiązku fiskalnego, czyli 20 000 zł. Dotyczy on sprzedaży dla osób fizycznych, bądź rolników.

Rozporządzenie do katalogu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej dodało dostawę i świadczenie usług, które zaliczane są do środków trwałych podatnika. Co oznacza w skrócie, iż sprzedaż własnego środka trwałego sobie fizycznej nie jest wliczane do obrotu 20 000 zł na rzecz klienta detalicznego.

 

Powrót