zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


DEPTHeuresis®

DEPTHeuresis®

Nowoczesna aplikacja do zarządzania kapitałem ludzkim -  DEPTHeuresis®

Aplikacja  DEPTHeuresis®  to innowacyjne narzędzie do zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, które ma usprawnić wszystkie procesy HR'owe. W zaawansowanym stopniu wspiera zarządzanie personelem, jego rozwój, rekrutację, ocenę pracowników i program motywacyjny. Jest to kompleksowe, sterowane przez internet, proste w obsłudze rozwiązanie pozwalające na obsługę wielu procesów HR.

 
DEPTHeuresis®    DEPTHeuresis®
 
DEPTHeuresis®  składa się z 4 współpracujących ze sobą modułów: Role, Organizacja, Raporty i Ustawienia.
 
Moduł Rola pokrywa się z danym stanowiskiem w firmie i pozwala na definiowanie: nazwy danego stanowiska, jego opisu (pełna specyfikacja), branży (wyznaczaną po odpowiednim PKD), poziomu umiejętności i kwalifikacji (od 1 do 8). Moduł ten to potocznie mówiąc „wycenianie” danego stanowiska pracy. Pokazuje kompetencje i umiejętności każdego pracownika, ułatwia znajdowanie zastępstw w przypadku nieobecności innych zatrudnionych, wyznacza ścieżkę rozwoju danej osoby (przełożony dokładnie wie jakich umiejętności brakuje swojemu pracownikowi i jakie szkolenia powinien odbyć). Dodatkowo pracodawca ma szybki wgląd w dokumenty, które zostały przekazane i podpisane przez podwładnego (procedury, regulaminy, karty stanowisk itd.)
 
Drugi moduł – Organizacja składa się z następujących elementów: Struktura, Stanowisko, Pracownicy, Toolkit.   Struktura jak sama nazwa wskazuje przedstawia nam pełną budowę organizacyjną w danej firmie (kto jakie stanowisko zajmuje, iloma dane stanowisko zarządza działami i pracownikami). Dział Stanowisko pozwala nam na wprowadzanie nowych stanowisk pracy, ich edycję oraz przypisywanie ról. Przykładowo wprowadzamy stanowisko „Główna Księgowa” i przypisujemy następujące role: „Księgowy”, „Finansista”, „Manager ds. ciągłości działania” i „Pracownik Administracji”. Większość niższych stanowisk będzie miało przypisaną tylko jedną rolę, np. Montażysta – rola „Montażysta”. Dodatkowo przypisujemy poziom do każdej roli, czyli umiejętności i kwalifikacje. Role są ustalane indywidualnie w każdej firmie. Kolejny element – Pracownicy to zbiór podstawowych informacji o pracowniku, jego stanowisko, poprzednie stanowisko, zastępstwa (inni pracownicy o tych samych umiejętnościach i kwalifikacjach), wymagany poziom (definiuje go przełożony) oraz samoocena czyli nadanie sobie przez danego pracownika poziomu. Weryfikacja poziomu odbywa się przez kolejny panel tzw. Toolkit, który polega na wypełnieniu testu z danej dziedziny. Jest to zestaw pytań, który należy wypełnić aby uzyskać poziom bądź podnieść swój dotychczasowy poziom. Toolkit umożliwia zaplanowany i systematyczny rozwój poszczególnych kompetencji oraz bieżącą weryfikację osiąganych celów rozwojowych.
Dzięki takim rozwiązaniom możemy w łatwy sposób odczytać wskaźnik HCQ (Human Capital Quality) i CCQ (Competence Capital Quality) każdego pracownika.
Wskaźnik HCQ to wskaźnik, który wskazuje nam jakość kapitału ludzkiego. Ułatwia nam optymalizację procesów zarządzania ludźmi oraz pomiar efektywności realizacji procesów naboru/selekcji i rozwoju. Drugi wskaźnik – TCV  – ilustruje nam bilans poszczególnych kompetencji w obszarze np. kompetencji mentoringowej, kompetencji operator maszyn i urządzeń itp.
 
 
DEPTHeuresis®    DEPTHeuresis®
 
 
Kolejny moduł Raporty służy nam do szybkiej analizy naszych stanowisk w pracy. Są to wskaźniki i raporty obrazujące jakość i bilans kapitału ludzkiego w naszej firmie. Dzięki niemu jesteśmy w szybkim czasie sprawdzić ile osób mamy na danym stanowisku, jakie są ich umiejętności i kwalifikacje. W tym module możemy także szybko wygenerować ogłoszenie o pracę zaznaczając tylko te wymagania, które nas interesują.
 
 
 
DEPTHeuresis
 
Ostatnim modułem są  Ustawienia, w którym definiujemy bezpieczeństwo danych, widok i wygląd naszych okien, generujemy nowych użytkowników oraz nadajemy im uprawnienia. 
 
Aplikacja  DEPTHeuresis®  dedykowana jest wszystkim Pracodawcom oraz firmom HR'owym i ma na celu zwiększenie jakości oraz wydajności pracy. Zapraszamy do współpracy.
 
 
 
Więcej informacji: