zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Możliwości aplikacji internetowych

Możliwości aplikacji internetowych

Poznaj możliwości jakie daje aplikacja internetowa

Oprogramowanie typu RIA jest nowatorskim, wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem stosowanym przez rosnącą liczbę przedsiębiorstw. Możliwości ich zastosowania są bardzo szerokie – systemy sprzedaży i sklepy internetowe (e-commerce), systemy CMS (zarządzanie treścią stron internetowych), CRM (zarządzanie relacjami z klientami), edytory tekstu, programy pocztowe (np. GMail), itd.

Najważniejsze atuty aplikacji internetowej

Aplikacje internetowe wyróżnia szereg cech, zapewniających im przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami.


Możliwości aplikacji internetowychMobilność  Do pracy użytkownik potrzebuje jedynie nowoczesnej przeglądarki internetowej. Nie ma więc znaczenia, z jakiego systemu operacyjnego korzysta użytkownik (Windows, Mac OS X, Linux...). Unikacie Państwo również potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Użytkownicy aplikacji WWW (mogą być to Państwa pracownicy, klienci bądź po prostu internauci – w zależności od specyfiki rozwiązania) mogą korzystać z niej zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią (będąc na przykład w delegacji), z każdego miejsca na świecie – za pomocą komputera, notebooka bądź innego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

Możliwości aplikacji internetowychIndywidualność  Nader często mamy do czynienia z sytuacją, w której istniejące rodzaje oprogramowania nie zaspokajają potrzeb przedsiębiorcy, ponieważ – poprzez ogólność ich zastosowania – nie realizują specyficznych potrzeb swojego nabywcy. Sytuacja taka występuje tym częściej, im bardziej złożone procesy biznesowe funkcjonują w danym przedsiębiorstwie. W takiej sytuacji jedyną możliwością jest wdrożenie oprogramowania autorskiego w postaci aplikacji internetowej dostosowanej do charakterystyki firmy, modelującej procesy w niej zachodzące i rozwiązującej specyficzne dla danego przedsiębiorstwa problemy.
 

Możliwości aplikacji internetowychBezpieczeństwo  Mobilność rozwiązania wymaga zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa. Uwierzytelniony użytkownik otrzyma dostęp tylko do tych zasobów, do jakich jest uprawniony. Poziomem dostępu do poszczególnych funkcjonalności i treści w aplikacji mogą Państwo zarządzać samodzielnie, za pomocą przyjaznego panelu administracyjnego. W celu wprowadzenia dodatkowego bezpieczeństwa (m.in. w bankowości internetowej) istnieje możliwość dostarczenia dodatkowych kanałów autoryzacji (np. przez SMS). Aplikacje takie nie przechowują żadnych istotnych informacji na komputerze użytkownika: wszystkie dane składowane są na bezpiecznych serwerach. Transmisja między klientem (komputerem użytkownika) a  serwerem jest szyfrowana.

Możliwości aplikacji internetowychWielu użytkowników  Aplikacje internetowe są zrealizowane w architekturze klient-serwer, która umożliwia równoległą pracę wielu użytkowników w tym samym środowisku, a nawet – jeśli istnieje taka potrzeba – jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem. Administrator systemu może określić, do jakich zasobów mają dostęp poszczególni użytkownicy, istnieje również możliwość współdzielenia dokumentów między użytkownikami.

 

Możliwości aplikacji internetowychIntegracja  W sytuacji, gdy mają Państwo do czynienia z już wdrożonym, sprawnie działającym oprogramowaniem, które nie posiada funkcjonalności dostarczanych przez aplikacje internetowe, istnieje możliwość integracji obu systemów informatycznych. Aplikacja WWW spełnia wówczas rolę bezpiecznego, internetowego interfejsu, rozszerzającego możliwości dotychczasowego systemu o mobilny dostęp, często zaś nawet o dodatkowe, niedostępne wcześniej funkcjonalności. Integracja taka może obejmować więcej niż jeden system informatyczny, nawet jeśli są to systemy pochodzące od różnych dostawców oprogramowania.

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl