zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Księgowanie opłat studenckich

Księgowanie opłat studenckich

Aplikacja do księgowania opłat studenckich

Powszechny dostęp do bankowości elektronicznej oznacza nie tylko olbrzymią wygodę dla posiadaczy kont indywidualnych, ale również dla klientów korporacyjnych. Co jednak w sytuacji, gdy w celu odnalezienia numeru konta, na które wpłynęły środki, trzeba przeszukać kilkanaście papierowych teczek?

Z pomocą przychodzi dedykowane oprogramowanie. Księgowanie opłat studenckich odbywa się według poniższego schematu:

Księgowanie opłat studenckich

Gdy student dokonał już wpłaty pieniędzy na konto i została ona zaksięgowana przez bank, do systemu VelaKSA wpływa o tym informacja. Transmisja danych o wysokości wpłat, tytułach przelewów oraz numerach kont, na które wpłat dokonano, odbywa się za pomocą szyfrowanego, bezpiecznego połączenia. Po rozkodowaniu danych, zostają one wprowadzone do systemu i automatycznie zaksięgowane jako wpłata pochodząca od konkretnego studenta.

Raporty dostępne w aplikacji VelaKSA

Do systemu VelaKSA wpływa rocznie ok. 12.000 wpłat. Aby zapanować nad tak dużą ich liczbą, aplikacja internetowa pozwala na generowanie raportów według określonych kryteriów. Tak powstałe raporty pozwalają zorientować się w ogólnym stanie przepływów finansowych, a także sprawdzić, którzy studenci najdłużej zalegają z opłatami.

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl