zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Raportowanie niepożądanych działań leków (ndl)

Raportowanie niepożądanych działań leków (ndl)

Aplikacja internetowa umożliwiająca gromadzenie i przetwarzania informacji o niepożądanych skutkach leków 

Ustawowy wymóg raportowania i monitorowania niepożądanych działań leków (ndl) został nałożony na wytwórców produktów leczniczych, lekarzy, stomatologów, farmaceutów, pielęgniarki i położne.

Raportowanie niepożądanych działań leków (ndl)

Dzięki tym regulacjom możliwe jest śledzenie objawów działania leków. W związku z tym prowadzone są obserwacje i szybkie zgłaszanie powikłań poprzez opracowaną przez Wydział Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych tzw. „żółtą kartę” lub międzynarodową karta CIOMS.  
ESC S.A. na zlecenie firmy Farma Projekt, która jest producentem produktów leczniczych i ma ustawowy obowiązek prowadzić raporty ndl, wykonała aplikację internetową umożliwiającą szybkie, interaktywne przetwarzanie formularza karty CIOMS i gromadzenie informacji w bazie danych.
Interfejs aplikacji jest szybki, bezpieczny oraz renderowany z poziomu przeglądarki stron www.
Główną zaletą aplikacji jest maksymalne skrócenie czasu wypełniania formularza, poprzez:
- wysoce rozwinięte autowypełnianie,
- intuicyjne rozwijanie formularzy,
- jednoznaczne pola edycji.
 
Raportowanie niepożądanych działań leków (ndl)
 
Formularz w stworzonej przez nas aplikacji jest w pełni zgodny ze specyfikacją Rady Międzynarodowych Towarzystw Medycznych CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences).
 
 
Więcej informacji: