zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


VelaGOPR

VelaGOPR

Aplikacja przeznaczona dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Narzędzie umożliwia sprawne wprowadzanie oraz zarządzanie Kartami Wypadków (raporty z wypadków, które obowiązkowo muszą być wykonywane zgodnie z określonym wzorcem/normą).

Dzięki możliwości nadawania indywidualnie uprawnień do danego zakresu zarządzania aplikacją  internetową, funkcję administratora (który może np. dodawać kolejnych użytkowników – ratowników)   można powierzyć tylko godnym zaufania osobom.
 
VelaGOPR
 
Aplikacja VelaGOPR składa się z następujących modułów:
 
1 - karta wypadków
2 - zagrożenia lawinowe
3 - szkolenia
 
Podstawowe funkcjonalności moduły "Karta wypadków":
 
- wprowadzanie danych Kart Rejestru Działań Ratowniczych 
- zatwierdzanie przez administratora danej grupy regionalnej wprowadzonych Kart, które ma na celu potwierdzenie wszystkich danych
- wyszukiwanie skategoryzowanych informacji o działaniach ratowniczych
- generowanie odpisu Kart Rejestru Działań Ratowniczych
- ewidencja danych ratowników
- ewidencja grup regionalnych
- ewidencja stacji ratunkowych
- zarządzanie uprawnieniami użytkowników
- generowanie zestawień statystycznych (eksport do pliku CSV i PDF, drukowanie wygenerowanych zestawień statystycznych).
 
 
Moduł „Komunikaty lawinowe” jest integralną częścią aplikacji VelaGOPR. Jest to zbiór wszystkich komunikatów opracowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 
Ostatnim modułem VelaGOPR jest moduł „Szkolenia”. Aplikacja służy do tworzenia formularzy ze szkoleń. Narzędzie dostarcza takich danych jak:
 
- nazwa szkolenia,
- kategoria szkolenia,
- miejsce,
- dane kierownika,
- dane uczestników,
- termin szkolenia,
- informacje dotyczące zaliczenia szkolenia
- koszty szkolenia
- raporty ze szkoleń
 
Ewidencja szkoleń jest w pełni filtrowana po wszystkich parametrach opisujących szkolenie. 
 

Więcej informacji: