zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Zdalne rozdzielanie premii

Zdalne rozdzielanie premii

Program do zdalnego rozdzielania premii dla pracowników

Rozdzielenie premii pośród kilku pracowników to nie problem, ale kiedy na wynagrodzenie czeka 200 osób, ważny jest czas i właściwe narzędzie. Moduł premiowy automatycznie generuje formularz na podstawie danych z programu ERP. Uprawnione osoby, znając całą kwotę do rozdzielenia, mogą rozdysponować ją według zasług. Uzupełniony formularz wędruje do Działu ds. Personelu, gdzie jest kontrolowany, a następnie dane są przesyłane do oprogramowania księgowego.

Interfejs, który ułatwia pracę

Dobrze zaprojektowany interfejs aplikacji pozwala szybko wykonywać zaplanowane zadania oraz usprawnia przepływ informacji między uprawnionymi osobami lub działami firmy.

Zdalne rozdzielanie premii Zdalne rozdzielanie premii Zdalne rozdzielanie premii

Informacje o rozdzielonych premiach można łatwo wydrukować, importować lub eksportować do dokumentu Excel (wykorzystywany do obliczeń i statystyk).

 

Zdalne rozdzielanie premii Zdalne rozdzielanie premii Zdalne rozdzielanie premii


Koniec z mailami i opóźnieniami

Przepływ informacji pomiędzy osobami przydzielającymi premie i Działem ds. Personelu nie podlegał sprecyzowanym regułom – najczęstszą formą wymiany takiej informacji stanowił e-mail z zabezpieczonym hasłem dokumentem, zawierającym listę pracowników i kwoty; niekiedy była to również informacja papierowa, bądź telefoniczna. Aplikacja internetowa VelaGeo rozwiązała następujące problemy:

  • dużą nieaktualność informacji (niekompletne listy pracowników bądź nieprawidłowe kwoty do podziału)
  • utrudniony przepływ i gromadzenie informacji (zawodność poczty elektroniczej, niemożność dostępu do informacji spoza siedziby firmy)
  • niebezpieczeństwo przechwycenia informacji przez osoby niepowołane (nieszyfrowana transmisja danych przez publiczną sieć)
  • opóźnienia (przestoje wynikające z mechanizmu działania poczty elektronicznej, konieczność ręcznego sporządzania arkuszy premiowych dla każdej z osób przydzielających premie i ręcznego wprowadzania informacji do systemu ERP)

Wszystkie prezentowane powyżej dane mają charakter przykładowy

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl