zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Vela Mobile Service

Vela Mobile Service

Aplikacja dedykowana zarządzającym pracownikami, którzy zajmują się   różnym rodzajem serwisem sprzętów. Narzędzie umożliwia swobodne dodawanie klientów do bazy, intuicyjne wyszukiwanie klientów, edytowanie bazy. Dzięki zaawansowanej przeglądarce z funkcją autouzupełniania umożliwia na wyszukiwanie po wszystkich możliwych rekordach (nazwa, miasto, adres, zużyty/zastosowany sprzęt). Dodatkowo funkcja GPS pozwalająca na pokazanie lokalizacji klienta przyspiesza wyszukanie klienta.

Vela Mobile Service

 

VelaMS działa też na urządzeniach mobilnych.

Vela Mobile Service        Vela Mobile Service

Aplikacja umożliwia:
- edycję informacji
- otrzymywanie powiadomień z zadaniami dla konkretnego użytkownika
- wysyłanie przypomnień do klientów (szablon maila lub SMSa) 
- dodawane komentarzy do opisów poleceń
- sprawdzanie dostępności serwisantów w danym czasie
- dodawanie kilku serwisantów do jednego zlecenia
- przeglądanie kolejnych zleceń w menu zamówień bądź przy pomocy kalendarza
- zmienianie statusu naprawy na każdym etapie
- wprowadzanie urlopów pracowników – monitorowanie dostępności serwisanta
- sporządzenie raportów i protokołów
- połączenie aplikacji z systemem VoiP.