zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Kontrola czasu nieobecności w pracy

Kontrola czasu nieobecności w pracy

Każdy pracodawca ma świadomość, że zbyt późno docierająca bądź niekompletna informacja o np. o chorobie pracownika może być brzemienna w skutkach — zwłaszcza jeśli w porę nie uda wyznaczyć się jego zastępcy do wybranego zadania.

Aplikacja internetowa do kontroli czasu nieobecności w pracy

Zadaniem modułu Przerw i Nieobecności jest dostarczanie aktualnej informacji o przeszłych, obecnych i planowanych urlopach pracowników, możliwość ich wprowadzania do systemu z poziomu strony WWW przez osoby uprawnione oraz dostarczanie dodatkowych narzędzi, takich jak generator podań o urlop, kart czasu pracy itp.

Uprawniona osoba po uwierzytelnieniu, ma możliwość obejrzenia listy pracowników podległych jej w wybranym okresie (miesiąc i rok). Aplikacje internetowe, jak widać poniżej, nie muszą różnić się w żaden sposób od oprogramowania, którego Państwa pracownicy używają i do którego są przyzwyczajeni.

Kontrola czasu nieobecności w pracy Kontrola czasu nieobecności w pracy Kontrola czasu nieobecności w pracy

Wskazanie pracownika powoduje wyświetlenie listy jego urlopów, wraz z możliwością dodania bądź zaplanowania nowego. Z danych już istniejących można wygenerować raport przerw i nieobecności wybranej grupy pracowników, obejmujący wskazany przedział czasu. Program stara się na bieżąco podpowiadać użytkownikowi istotne informacje.

Kontrola czasu nieobecności w pracy Kontrola czasu nieobecności w pracy Kontrola czasu nieobecności w pracy

Możliwość wprowadzania i wczytywania informacji o godzinach nadliczbowych, wymiarach urlopów, generowania kart czasu pracy w formacie Excel to tylko jedne z wielu funkcjonalności modułu.

Wszystkie prezentowane powyżej dane mają charakter przykładowy.

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl