zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


Aktualności

Progray 4Rest i Hotel OnLine dla Zespół Szkół Nr 3 w Bochni

Progray 4Rest i Hotel OnLine dla Zespół Szkół Nr 3 w Bochni

ESC SA zawarła  umowę z  Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni  na dostawę oprogramów 4Rest i HotelOnLine w wersji edukacyjnej.

Oprogramowanie 4Rest i HotelOnLine  służy do zarządzania placówkami hotelowo gastronomicznymi i będzie  wspomagało kształcenia zawodowego słuchaczy szkoły w ramach projektu „Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy”. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


4Rest i Hotel OnLine dla Zespół Szkół Nr 3 w BochniW ramach projektu „Gastronomia i Hotelarstwo – Twoją szansą na rynku pracy” uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Bochni korzystają z zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, gastronomii, hotelarstwa oraz przedsiębiorczości. Ponadto wezmą udział w kursach zawodowych o kierunku „Kelner-barman”, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz w „Kursie komputerowym” przygotowującym do zdawania egzaminów ECDL. Wsparciem są objęci uczniowie uczący się w zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz kucharz.

Powrót