zmień dział
HotelOnLine - oprogramowanie dla hoteli

HotelOnLine - oprogramowanie dla hoteli

HotelOnLine  aktualnie już nie jest dostępny - zastąpiony został bardziej nowoczesnym i rozbudowanym programem   izzyHotel.

Wasz ulubiony program zyskał nowe życie - izzyHOTEL to program łączący w sobie najlepsze funkcjonalności HotelOnline  z intuicyjnym sterowaniem, rozbudowanymi onlinowymi funkcjonalnościami oraz przyśpieszoną rekcją podczas obsługi.. Ten rozbudowany system dostał również nową, bardziej designerską szatę graficzną. 

Moduły izzyHotel - do wyboru mammy dwa podstawowe pakiety:

1.  izzyHOTEL 

2.  izzyHOTEL + Konferencje + SPA

Dodatkowo możemy poszerzyć pakiety o  opcje:

- moduł analiz OLAP

- Elektroniczna Karta Meldunkowa

- moduł Housekeeping - aplikacja mobilna

izzyHotel połączony z  programem dla gastronomii  izzyRest  tworzy zintegrowane systemy informatyczne pozwalające na sprawne zarządzanie hotelem i restauracją. Otwarta struktura programów umożliwia użytkownikowi definiowanie, stosownie do swoich potrzeb, wszystkich dostępnych list słownikowych, raportów i wydruków. System jest produktem polskim i całkowicie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Obraz przedstawiąjacy hotel Online

Więcej informacji:

tel.  (12) 656-51-58  lub e-mail:  sprzedaz@escsa.pl