zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


topoGRAF

topoGRAF

topoGRAF – obszerna baza danych wykonana dla Archiwum Narodowego w Krakowie

Obraz przedstawiąjacy topoGRAF

 

Narzędzie umożliwia w sprawny sposób gromadzenie informacji o rozmieszczeniu zasobu archiwalnego w magazynach w nowej siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie. Dane są zbierane w usystematyzowany sposób z dokładnością do pojedynczych półek i jednostek archiwalnych.

Aplikacja była przygotowywana jeszcze przez przeprowadzką Archiwum do nowego magazynu i niektóre jej funkcjonalności były wykonane właśnie z myślą o sprawnym transferze zbiorów.

Aplikacja została przygotowana w języku PHP w oparciu o framework Symfony 3.4. Do utworzenia interfejsu aplikacji została wykorzystana biblioteka “Bootstrap”, dzięki czemu jest ona responsywna.

Aplikacja topoGRAF składa się z następujących modułów:

  • Ewidencja – podstawowy moduł umożliwiający gromadzenie informacji o zasobach Archiwum. Użytkownik jest w stanie sprawdzić dane dotyczące zbioru (jego nazwa, typ, ilość, seria), a także obejrzeć przyporządkowane mu fotografie. Operator może wprowadzić dowolny tekst jako notatkę przy danym zbiorze oraz rozplanować jego położenie w magazynie.
  • Wyszukiwanie – daje możliwość wyszukiwanie na podstawie kryteriów numer i nazwa zbioru. Wyniki są prezentowane w formie tabeli ze szczegółowymi danymi zbioru, a względem każdej kolumny możliwe jest sortowanie.
  • Działania konserwatorskie – umożliwia podejrzenie i zaewidencjonowanie działań konserwatorskich dla danych zbiorów.
  • Magazyn – przedstawia informacje o liście regałów i półek znajdujących się w magazynie. Listy są generowany dynamicznie biorąc pod uwagę zapełnienie i wysokość poszczególnych półek.  
  • Raport – zapewnia sprawne podsumowanie listy magazynów, zdefiniowanych w nim regałów i ich zawartości.

Ponadto, aplikacja posiada rozbudowany moduł administracyjny, pozwalający na zarządzanie magazynami, regałami i użytkownikami. Administrator może dodać nieograniczoną liczbę osób pracujących na aplikacji, a także przypisanie im różnych poziomów dostępności.

Masz pytania? A może chciałbyś podobną aplikację internetową w swojej firmie? Zgłoś się do nas!

Kontakt:

tel. (12) 656-51-58 lub sprzedaz@escsa.pl