zmień dział


Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58


VelaHR

VelaHR

Aplikacja VelaHR – zdalne zarządzanie firmą 

Obraz przedstawiąjacy velaHRPotrzebujesz w swojej firmie przejść w tryb pracy zdalnej, ale jednocześnie chciałbyś bezstratnie koordynować pracę swojego przedsiębiorstwa?

Najlepszym rozwiązaniem wydają się być dedykowane aplikacje HR-owe, które zapewniają kompleksową koordynację pracy.

Aplikacja VelaHR z powodzeniem działa w naszej firmie, dzięki czemu w tym trudnym czasie umożliwia ona sprawne zarządzanie na wszystkich szczeblach. Znaleźć w niej można:

  • system zarządzania zasobami ludzkimi z ewidencją czasu pracy, 
  • generator wniosków urlopowych, 
  • system wewnętrznych wiadomości, 
  • rezerwację dostępnego sprzętu w tym pojazdów, sal konferencyjnych, narzędzi,
  • ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia,
  • funkcje CRM. 

Poniżej opisaliśmy pokrótce jej części składowe.

W skład aplikacji VelaHR wchodzą następujące elementy:

Ja w firmie

Dostępne elementy: Wiadomości; Zatrudnienie – ewidencja pracy, plan godzin pracy, nieobecności, szkolenia, dokumenty, wyrażone zgody; Repozytorium – Moje pliki, pliki wydziału; Zasoby firmy – angaże, wyposażenia, dostępy, zasoby.   

W ramach tego modułu pracownik ma dostęp do niezbędnych elementów jego pracy. Tutaj jest w stanie sprawdzić bieżące wiadomości wymieniane z innymi pracownikami i przełożonymi, a także zweryfikować elementy związane z zatrudnieniem. Właśnie tam można zaewidencjonować rozpoczęcie pracy, złożyć i pobrać wniosek urlopowy, a także sprawdzić bilans pracy w danym miesiącu. Aplikacja umożliwia również wzajemne wymienianie się dokumentami oraz plikami i udostępnianie ich w ramach swojego działu. 

Fotografia zawierająca velaHR

Pracodawca z kolei ma podgląd do wszystkich tych elementów, co sprawia, że w łatwiejszy sposób może kontrolować bieżącą pracę firmy. Dzieje się to w module „Moi pracownicy” opisanym poniżej. 

Rezerwacja zasobów 

Dostępne elementy: Kalendarz rezerwacji

Obejmuje kalendarz rezerwacji, w którym pracownicy widzą wzajemnie zarezerwowane zasoby wraz z przedziałem czasowym ich zajętości. W przejrzysty sposób umożliwia to dysponowanie zasobami firmy takimi jak samochody czy urządzenia elektroniczne eliminując ryzyko zdublowania rezerwacji. 

Grafika o tematyce velaHR

Wyposażenie 

Dostępne elementy: Sprzęt/Wyposażenie; Do zdjęcia z ewidencji; Inwentaryzacja.

Moduł gwarantujący w przejrzysty sposób ewidencję środków trwałych w firmie, które można przypisywać do danego pomieszczenia, odpowiedzialnego za nie pracownika oraz nadawać im numer inwentarzowy. Skuteczne narzędzie do przeprowadzania sprawnej inwentaryzacji i kontroli nad zasobami przedsiębiorstwa. Zależnie od nadanych uprawnień można również dodawać i usuwać przedmioty z zasobów firmy. 

Ilustracja przedstawiąjaca velaHR

CRM 

Dostępne elementy: Klienci

Moduł obejmujący zarządzanie klientami firmy. Tutaj można przypisać ich konkretnemu pracownikowi, sprawdzić historię dotyczącą transakcji, a także oznaczyć dodatkowymi adnotacjami wybranych klientów. Narzędzie to zdecydowanie ułatwia zarządzania kontaktami i pozwala na sprawne weryfikowanie etapu, na którym znajduje się ofertowany projekt. 

Obrazek zawierający velaHR

Obraz przedstawiąjacy velaHRCele/zadania/projekty 

Dostępne elementy: Zadania mi przydzielone; Zadania teamu; Lista projektów; Kategorie załączników.

Zakładka ta w sprawny sposób pozwala planować pracownikowi swój dzień. Tutaj można zapisywać rozległe zadania, które są rozłożone w czasie, jak również drobne przypomnienia czy cykliczne działania. Pracodawca z kolei może przydzielać zadania dla swojego zespołu. 

Moi pracownicy 

Dostępne elementy: Zaraportowane działania; Realizacja; Harmonogram; Zarządzanie; Wnioski urlopowe; Planowanie czasu pracy; Zastępstwa. 

Moduł przeznaczony dla kierowników, który umożliwia sprawne zarządzanie swoim zespołem. Można w nim sprawnie utworzyć czas pracy poszczególnych pracowników, przejrzeć ich wnioski urlopowe, a także przejrzeć harmonogram pracy zespołu, postęp realizacji zadań, czy nawet rozpisanie zastępstw. 

Pracownicy 

Dostępne elementy: Pracownicy (HR); Wnioski urlopowe; Planowanie czasu pracy; Dostępy – do założenia, użytkownicy, grupy; Raporty – ewidencja pracy, realizacja, nieobecności, plan czasu pracy, wyrażone zgody. 

Najwyższy moduł zarządzania przeznaczony dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla i właścicieli firm. Umożliwia kompleksowy wgląd w prace firmy administrowanie nią w sposób przekrojowy. Zawiera dostęp do niezbędnych danych pracowniczych, a także jest pomocny przy rozliczaniu efektywności poszczególnych pracowników dzięki dostępowi do raportów. 

  Fotografia zawierająca velaHR

Słowniki 

Dostępne elementy: Szablony – dokumenty dla stanowisk, wyposażenie dla stanowisk; Moduły – systemy, projekty, stanowiska, zaszeregowania, nieobecności, wykształcenie; Kategorie – kategorie dokumentów, kategorie zasobów, kategorie systemów.   

Moduł zawierający teoretyczne podejście do pracy w danej firmie. Umożliwia przygotowanie szablonów wyposażenia dla stanowisk, a także dokumentów wdrożeniowych dla nowych pracowników. 

 

Każde nasze wdrożenie jest dedykowane pod konkretne zapotrzebowanie klienta. Powyżej uwzględniliśmy przykładowe moduły potrzebne do zarządzania ludzkimi (i nie tylko) zasobami w firmie. Właściwie jednak nasze możliwości są nieograniczone. W przypadku dodatkowych modułów istnieje możliwość ich realizacji i dostosowania pod konkretne wymagania. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i przedstawienia nam swoich oczekiwań. 

Kontakt do nas:

tel. (12) 656-51-58 lub sprzedaz@escsa.pl