zmień dział


Dla kogo i jaki Biuletyn Informacji Publicznej?

Dla kogo i jaki Biuletyn Informacji Publicznej?

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.06.22

Logo dobrybip.plJakie podmioty powinny prowadzić Biuletyn informacji Publicznej?

Na początek trochę teorii. Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w Art.8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Obejmuje on m.in.:

 • organy władzy publicznej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • związki zawodowe i ich organizacje
 • Inne podmioty wykonujące zadania publiczne
 • partie polityczne
 
Z naszych obserwacji wynika, że Biuletyn Informacji Publicznej prowadzi właściwie każda Jednostka Samorządu Terytorialnego. Przykładami mogą być jednostki korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej dostarczanego przez naszą firmę: VelaBIP (www.dobrybip.pl), jak Miasto Wisła: bip.wisla.pl, czy Gmina Haczów: bip.haczow.pl. Biuletyny prowadzą również muzea, np. Zamku Królewskiego na Wawelu i związki wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej, jak np. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie: zmgk-chrzanow.dobrybip.pl oraz Związki samorządów jak np. Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: zpwkp.dobrybip.pl
 
Mobilny BIPZdarza się również, że Biuletyn tworzą jednostki organizacyjne jak np. przedszkole miejskie nr 2 w Piastowie: piastow-pm2.dobrybip.pl. Jednak co wynika z cytowanej w serwisie samorządowym PAP opinii dra Zbigniewa Gromka jednostki organizacyjne samorządu nie muszą tworzyć odrębnych stron BIP: Jedno ze starostw powiatowych przesłało do resortu administracji pytanie dotyczące obowiązku zamieszczania informacji podmiotowych BIP przez jednostki organizacyjne powiatu. Władze powiatu miały wątpliwości czy publikacja informacji publicznej dotyczącej jednostki organizacyjnej powiatu na stronie BIP prowadzonej przez starostwo powiatowe realizuje obowiązek utworzenia własnej strony podmiotowej BIP, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej[1]. Zatem jednostka organizacyjna nie jest zobowiązana do zamieszczenia strony podmiotowej BIP w ramach specjalnie w tym celu utworzonej domeny. Wystarczy utworzenie odrębnej podstrony, dostępnej z poziomu strony BIP prowadzonej przez JST. Wymaga to oczywiście, aby system zarządzania BIP miał odpowiednio rozwinięte możliwości przypisywania różnych uprawnień wielu administratorom i redaktorom.   Możliwości takie ma system VelaBIP. Administrator z konkretnej jednostki organizacyjnej może mieć uprawnienia tylko do folderu z dokumentami, albo do dokumentów dotyczącymi konkretnej jednostki organizacyjnej umieszczonymi na BIP JST. Rozwiązanie takie znalazło zastosowanie w Gminie Chynów: bip.chynow.pl 
 
Biuletynów Informacji Publicznej nie prowadzi również wiele organizacji NGO (non governmental organisation). Katarzyna Batko-Tołuć, Wiceprezeska i Dyrektorka Programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, która od ponad 13 lat działa na rzecz jawności życia publicznego w Polsce i rozliczalności władz publicznych zauważała kilka lat temu, co już ówcześnie wynikało z prawa oraz orzeczeń sądowych, że każda organizacja realizująca zadania publicznej – powinna prowadzić stronę BIP[2]. Późniejsza nowelizacja ustawy o działalność pożytku nie pozostawia już wątpliwości. Organizacje takie muszą udostępniać informację publiczną. Jest to jasno sprecyzowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dodanych w 2015 r. artykułach 4a, 4b i 4c[3] . Nas dziwi opór przed założeniem strony BIP. Według Pani Dyrektor Katarzyny Batko-Tołuć dobrze prowadzony Biuletyn jest pomocny w budowaniu wiarygodności organizacji: Nie wymaga pomocy grafików, analityków i osób, które pomogą nam zbudować przekaz. Pokazujemy się bez większych trudności jako organizacja otwarta na pytania i gotowa udzielać odpowiedzi[4]. Reasumując tworzenie strony BIP jest najtańszym sposobem budowania wiarygodności, zatem tym bardziej zaskakuje, że swoich BIP nie posiadają te podmioty którym na opinii publicznej powinno zależeć najbardziej.   Zarówno partie polityczne jak i związki zawodowe nie zawsze podchodzą do tego obowiązku sumiennie.   Według naszej opinii biuletyn prowadzić warto. 
 

Jaki zatem system zarządzania BIP wybrać? 

Zacznijmy od teorii: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, określa co BIP zawierać musi i jakie mechanizmy musi zapewniać system zarządzania:
§ 8. Strona główna BIP zawiera w szczególności:
 1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
 2. adres redakcji strony głównej BIP;
 3. imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;
 4. instrukcję korzystania z BIP;
 5. spis podmiotów;
 6. menu przedmiotowe;
 7. informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;
 8. moduł wyszukujący.
 
§ 16. 1. Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.
2. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny.
3. Administratorzy stron BIP dokonują kontroli dzienników, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do podlegających im stron, w każdy dzień powszedni.
 
BIP LipowaTego wymaga prawo. Ustawodawca nie nakazał, aby biuletyn był łatwy i przyjemny w administrowaniu. Ani żeby miał nowoczesny i schludny wygląd, ani też żeby był dostosowany do urządzeń mobilnych i o to aby miał przyjazny i intuicyjny dla czytelnika interfejs.   O to warto zadbać samemu.
Dobry BIP to taki, do którego obsługi nie potrzebujemy wiedzy informatycznej. Tworzone dokumenty mogą zawierać tabele, obrazy, tekst może być na różne sposoby formatowane, a załączniki możemy dodawać masowo i bez ograniczenia ich rozmiaru.   Edytować można całe menu, a drzewo treści tworzyć samodzielnie.   W dzisiejszych czasach nie można zapomnieć o tym, aby przeglądanie biuletynu było wygodne również na urządzeniach mobilnych, a dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością i spełnianie norm WCAG 2.1 to standard.
 
Jeśli prowadzimy już własną stronę internetową, opłaca się pomyśleć o tym, aby nie marnować czasu na wprowadzanie treści dwa razy. Wygodnym rozwiązaniem jest wybranie systemu zarządzania biuletynem, który można zintegrować z systemem zarządzani stronę internetową. Proszę o zerknięcie na spód strony chrzanowskiego związku komunalnego: www.mzgk.chrzanow.pl. Integracja systemów Vela do zarządzania stronę internetową: VelaCMS i Biuletynem Informacji Publicznej: VelaBIP pozwala na automatyczne listowanie wybranych elementów BIP na stronie internetowej dzięki czemu oszczędzamy czas, a treści wyglądają przejrzyści i estetycznie.
 

[1] http://samorzad.pap.pl/depesze/rio/154579/Oddzielny-BIP--Jednostki-organizac

[2] http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1003706.html

[3] http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1995556.html

[4] http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1003706.html

 

 

Więcej informacji:

 

tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl

 

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu