zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Dokumentowanie sprzedaży

Dokumentowanie sprzedaży

Bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży wydrukuj paragon fiskalny do każdej dokonanej sprzedaży. Niezwłocznie wydaj wydrukowany paragon fiskalny nabywcy towaru lub usługi.

kalkulatorSprawdzaj, czy kopia paragonu drukuje się na drugiej rolce papieru (pozostającej w całości u Ciebie w kasie).

Nabijaj na kasę wyłącznie własną sprzedaż. Sprzedaż obcą mogą ewidencjonować na kasie jedynie ci, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża; ewidencjonują oni na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Wystawiając fakturę do paragonu fiskalnego odbierz od nabywcy paragon i połącz go (np. zepnij zszywaczem) z kopią faktury pozostającą w Twojej dokumentacji).

 

Sporządzaj raporty fiskalne:

  • raport fiskalny dobowy -  po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;
  • raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.

Drukuj wszystko, co kasa "chce" wydrukować, na rolce oryginalnej (zewnętrznej) oraz na rolce kopii - pozostające wewnątrz kasy. Po fiskalizacji nie używaj kasy w trybie niefiskalnym, np. szkoleniowym!

Słowniczek

Paragon fiskalny to wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

Raport fiskalny (dobowym, miesięcznym, okresowym lub rozliczeniowym) to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku.

Wydruk niefiskalny to:

  • każdy niezawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją (np. próbny), oraz
  • każdy inny dokument niezawierający transakcji sprzedaży, dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym, fakturą VAT (niektóre kasy drukują również faktury) i raportami fiskalnymi.

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl