zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Kasa rezerwowa

Kasa rezerwowa

Rezerwowa kasa fiskalna

Kasa rezerwowa to taka sama kasa jak podstawowa. Gdy masz awarię, to zastępuje się nią urządzenie podstawowe
i jest to zgodne z wymogami Urzędowymi i można dalej pracować bez przerywania cyklu sprzedażowego.

Kasy fiskalne rezerwowe także podlegają obowiązkowym przeglądom serwisowym tak jak kasy podstawowe!!!

Firmy sprzedające i serwisujące kasy fiskalne  powinny powiadamiać klientów o ewentualności kupienia kasy, jako rezerwowej. Należy pamiętać, iż serwisy nie odpowiadają za to, że podatnik nie posiada kasy rezerwowej, to obowiązek podatnika, aby w trakcie awarii nie prowadzić sprzedaży lub zastąpić kasę podstawową, kasą rezerwową. Wszystko pięknie, ale druga kasa fiskalna to podwójny wydatek. To fakt.

Jednakże Ministerstwo Finansów podatnikom, którzy zakupią kasę rezerwową w tym samym czasie, co kasę podstawową przyznają taką samą ulgę, jak na kasę podstawową. Jest to 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Przy kasach tańszych dostaniemy pełne 90%. To bardzo ważna uwaga. Tak naprawdę każda kasa fiskalna będzie nas kosztowała jedynie 10% swojej wartości netto. Jeśli do tego jeszcze jesteśmy VAT-owcami, wówczas odpisujemy sobie również VAT zakupu.

Jednak pamiętajmy, takie fory dostaje się tylko jeden raz, przy pierwszym zgłoszeniu kas fiskalnych w Urzędzie Skarbowym. Ilość urządzeń podana w tym zgłoszeniu podlega prawu umożliwiającemu nam dostanie ulgi na każde
z nich. Jest jeszcze jeden warunek, wszystkie kasy wpisane w tym zgłoszeniu muszą być zainstalowane w wymaganych terminach. Wszystkie kasy można wprowadzić od razu lub wg prawa co miesiąc, przy czym w każdym kolejnym nie mniej niż zostało zainstalowanych kas w pierwszym miesiącu.

Posiadając kasę rezerwową można liczyć także na zniżki   (kwestia dogadania się ze swoim serwisem) w trakcie awarii lub przeglądu technicznego.

Prawa rządzące rezerwowymi kasami fiskalnymi

Stosowanie rezerwowej kasy fiskalnej obłożone jest takimi samymi warunkami, jak stosowanie kasy podstawowej. Musi ona spełniać te same wymogi techniczne, a paragony przez nie drukowane powinny zawierać wszystkie wymagane informacje. W dniach i miesiącach, w których prowadzona była sprzedaż ewidencjonowana na kasie rezerwowej, należy drukować raporty dobowe i miesięczne.

Pamiętaj! Nie ma obowiązku drukowania raportów za okresy, w których kasa nie była używana.

  Prawdą jest, iż mając fiskalną kasę rezerwową zapewniamy sobie komfort ciągłości swojej pracy i brak problemów
z Urzędami Skarbowymi.

Niestety, nie jest możliwe szybkie przenoszenie kasy pomiędzy punktami sprzedaży. Należy zauważyć, że kasa rezerwowa pracuje w takim samym systemie jak kasa podstawowa. Paragon  musi spełniać wszystkie warunki określone dla kasy podstawowej. Oznacza to, że na paragonie musi zostać uwidoczniony adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku, gdy w   punkcie sprzedaży mamy więcej niż jedno stanowisko kasowe, paragon powinien zawierać informację o kolejnym numerze kasy i oznaczenie kasjera.

  W przypadkach opisanych wyżej Urząd Skarbowy nie może zakwestionować niczego, ponieważ to jest zgodne
z prawem. Nie posiadając kasy rezerwowej w momencie awarii Urząd Skarbowy nakłada na podatnika czyli właściciela kasy karę, a nie jest ona malutka. Wiadomo to Skarb Państwa.

Podsumowując, spokojnie można stwierdzić, iż zakup rezerwowej kasy fiskalnej to bardzo praktyczne i pragmatyczne podejście, przede wszystkim ma się spokojne nerwy w trakcie jakiejkolwiek kontroli Urzędu Skarbowego. Jesteś pewny, że nie nałożą mandatu za brak kasy i kontynuujesz sprzedaż, a przecież to priorytet.

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl