zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Sankcje karne w przypadku nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży

Sankcje karne w przypadku nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży

Zgodnie z art.53 §21 Kodeksu karnego skarbowego kasa rejestrująca (fiskalna) to księga, podobnie jak księga przychodów i rozchodów czy ewidencje VAT. W związku z tym nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży są karane tak samo, jak nieprawidłowości w prowadzeniu księgi. Dodatkowo występują jeszcze sankcje związane wyłącznie z kasami rejestrującymi

W przypadku braku kasy fiskalnej podatnik zobowiązany do jej posiadania zostanie ukarany:

karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie księgi (kasa fiskalna jest księgą w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego), albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe;

pozbawieniem prawa do odliczenia (lub zwrotu) od podatku VAT 50% ceny zakupu netto;

pozbawieniem prawa do odliczenia 30% podatku naliczonego w okresie nieposiadania kasy.

W przypadku posiadania kasy, ale nieewidencjonowania przy jej pomocy sprzedaży, albo też w przypadku ewidencjonowania tylko części sprzedaży, którą podatnik powinien ewidencjonować, podatnik zostanie ukarany:

karą grzywny do 240 stawek dziennych za nierzetelne prowadzenie księgi, albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

Jeżeli ponadto podatnik nie wykaże tej sprzedaży w ogóle w deklaracji VAT, wówczas dodatkowo zostanie ukarany:

karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie, za narażenie podatku na uszczuplenie, albo też

karze grzywny do 720 stawek dziennych w przypadku uszczuplenia małej wartości, albo też

karze grzywny za wykroczenie skarbowego gdy kwota uszczuplenie nie przekracza 4245zł;

dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego.

W przypadku prowadzenia sprzedaży bez ewidencjonowania jej na kasie z powodu uszkodzenia kasy czy też jej kradzieży podatnik zostanie ukarany

tak samo, jak za nierzetelne prowadzenie księgi.

W przypadku nieprawidłowego ewidencjonowania na kasie rejestrującej, które jednak nie skutkuje uszczupleniem zobowiązania podatkowego podatnik zostanie ukarany:

karze grzywny za wykroczenie skarbowe za wadliwe prowadzenie księgi.

W przypadku niezgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik zostanie ukarany:

obowiązkiem zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot 50% ceny kasy.

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl