zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Utrata zwolnienia

Utrata zwolnienia

Minister Finansów wskazuje w rozporządzeniu ilość kas, które trzeba zainstalować u podatnika

Z chwilą utraty zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej podatnik ma obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu określonej ilości kas - przy zastosowaniu co najmniej 1 kasy w każdym punkcie sprzedaży. Oczywiście, podatnik może zadecydować, że w punktach sprzedaży będzie funkcjonować więcej, niż 1 kasa, np. w siedzibie 1 kasa, ale w sklepie 5 kas. Taką właśnie ilość kas - przez siebie ustaloną - zgłasza podatnik w urzędzie skarbowym i w stosunku do takiej ilości kas uzyskuje prawo do zwrotu VAT i odliczeniu od VAT połowy ceny netto.

W dniu utraty zwolnienia podatnik ma obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 zadeklarowanej w urzędzie skarbowym ilości kas - w zaokrągleniu w górę do pełnej jedności (oznacza to minimum 1 kasę). Potem od pierwszego dnia każdego miesiąca podatnik wprowadza kolejne kasy, nie mniej, niż liczba kas zainstalowanych  zgodnie z wymogami w pierwszym miesiącu ewidencjonowania.

 

Na przykład:
Podatnik ma trzy sklepy, w każdym musi mieć po jednej kasie. Zgłasza w urzędzie 3 kasy. W pierwszym miesiącu instaluje 1/5 x 3 czyli po zaokrągleniu 1 kasę. W każdym następnym miesiącu też jedną kasę. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca będzie miał zainstalowane już wszystkie kasy.

Na przykład:
Podatnik ma dwa sklepy, w każdym chce po 3 kasy, do tego 1 kasę w siedzibie i 1 dla sprzedaży obwoźnej. Zgłasza w urzędzie 8 kas. W pierwszym miesiącu instaluje 1/5 x 8 czyli w zaokrągleniu 2 kasy, w drugim, trzecim i czwartym miesiącu również po dwie kasy.

Na przykład:
Podatnik ma dwa sklepy, w każdym zainstaluje po dwie kasy. Zgłasza w urzędzie  cztery kasy. W pierwszym miesiącu zainstaluje 1/5 x 4 czyli w zaokrągleniu 1 kasę w pierwszym sklepie, w drugim miesiącu - drugą kasę w pierwszym sklepie. Drugi sklep nadal działa bez kas. Tam kasy zainstaluje w trzecim i czwartym miesiącu. może też zrobić to wcześniej.

  • w jednostkach (sklepach, zakładach);
  • w punktach kasowych (stoiskach, kasach);

gdzie kas jeszcze nie zainstalował, gdyż nie miał obowiązku do instalowania w pierwszym miesiącu tak dużej ilości kas.

W punktach bez kas nadal należy prowadzić np. ewidencję sprzedaży bez rachunkowej czy stosować inny sposób dokumentowania, zgodny z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego.

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub sprzedaz@escsa.pl