zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Zmiana miejsca instalacji kasy

Zmiana miejsca instalacji kasy

Podatnik w formie pisemnej powiadamia właściwy urząd skarbowy o zmianie miejsca instalacji kasy


W piśmie tym należy umieścić:

  • imię i nazwisko lub nazwa podatnika,
  • NIP podatnika, numer ewidencyjny kasy,
  • numer unikatowy kasy,
  • adres dotychczasowego miejsca użytkowania kasy,
  • adres obecnego miejsca instalacji kasy,
  • data przeniesienia kasy;

Powyższą informację należy złożyć niezwłocznie po dokonaniu zmiany miejsca użytkowania kasy listownie na adres urzędu skarbowego lub osobiście w Kancelarii Urzędu Skarbowego

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl