zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Zwrot ulgi na kasę fiskalną

Zwrot ulgi na kasę fiskalną

Zwrot ulgi na kasę fiskalną nastąpi w przypadku, gdy podatnik zakończy działalność w terminie krótszym niż 3 lata przy zastosowaniu urządzenia fiskalnego

Jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik:

  • zaprzestanie działalności;
  • zostanie w stosunku do niego otwarte postępowanie likwidacyjne;
  • zostanie wobec podatnika ogłoszona upadłość;
  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), w którym zainstalowano kasę;
  • podatnik dokona odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 7 i 8 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych,

a ponadto jeżeli podatnik:

  • nie dokonuje przeglądów kasy co 24 miesiące;
  • zaprzestanie użytkowania kasy;
  • naruszy przepisy określone w rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych i warunków użytkowania kas fiskalnych,

wówczas będzie obowiązany do zwrotu odliczonej lub zwróconej mu przez urząd kwoty. Obowiązek zwrotu dotyczy jednak tylko kas, którzy dotyczą ww. zdarzenia.

 

Obowiązek zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału ( w zależności od okresu rozliczeniowego VAT ), w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Zwrotu należy dokonać w następującym terminie:

  • w terminie złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, czyli do 25 dnia miesiąca następującego po ww. dniu, albo
  • do końca następnego miesiąca po ww. dniu w przypadku podatników dokonujących wyłącznie czynności zwolnionych albo podatników zwolnionych podmiotowo.

 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl