zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
F.A.Q.

Często zadawane pytania

Zadaj nowe pytanie

Lista dostępnych pytań:


Czy w przypadku zgubienia paragonów nawijanych na rolkę kontrolną z jednego dnia, można je ponownie wydrukować?

Niestety w przypadku zgubienia paragonów nawijanych na rolkę kontrolną nie ma możliwości ponownego wydruku paragonów z urządzenia fiskalnego z papierową kopią wydruków. Taką opcję posiadają jedynie urządzenia z kopią elektroniczną.

Czy można wydrukować dwa razy raport miesięczny ?

Tak, raport miesięczny można wydrukować dowolną ilość razy.

Czy serwis może nad „wypożyczyć” kasę/drukarkę zastępczą?

Serwis nie może, a dokładniej nie ma prawa nam udostępnić zastępczego urządzenia fiskalnego.

W jakim terminie kupujący może żądać faktury do otrzymanego paragonu?

Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury na podstawie paragonu fiskalnego dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Nie oznacza to jednak, że faktury wystawić nie może (konsument często spotyka się z tym wyjaśnieniem). Wystawienie faktury po upływie 3 miesięcy zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy. Inną sprawą jest, że oznacza to dodatkowe kłopoty (trzeba te faktury odrębnie ewidencjonować, aby nie dublować wartości w ewidencji sprzedaży, trzeba je odpowiednio opisywać, aby nie było z nimi problemów w księgowości itp.). Konsumenci powinni wobec tego rozumieć postawę sprzedawców, którzy nie wystawiają faktur po upływie 3 miesięcy. A sprzedawcy powinni pamiętać, że często spotykany termin 7 dni dla wystawienia faktury nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

Jak zarejestrować na kasie sytuację, kiedy klient posiadając paragon potwierdzający transakcje zakupu chce zwrócić zakupiony wcześniej towar?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasada działania kasy fiskalnej nie przewiduje zwrotów, czy też anulowania zakończonego paragonu. W przypadku zwrotu towaru z oryginałem paragonu należy dokonać korekty ręcznej w dokumentacji księgowej.

Czy kasy i drukarki starej homologacji mogą być użytkowane przez podatników po wprowadzeniu nowych przepisów przez Ministerstwo Finansów?

Kasy i drukarki fiskalne zakupione przed wejściem w życie nowych przepisów mogą być nadal używane do rejestracji obrotu i podatku należnego. Nie możliwa jest tylko ich ponowna sprzedaż nowemu właścicielowi (podatnikowi).

Co to znaczy, że drukarka albo kasa fiskalna jest starej lub nowej homologacji?

Pod pojęciem starej homologacji rozumiane są urządzenia wyprodukowane i sprzedawane do 30 czerwca 2001 roku, a od 1 lipca 2001 są to urządzenia nowej homologacji. Spowodwane to jest wydaniem w 2001 roku przez Ministerstwo Finansów nowych przepisów dotyczących warunków jakim mają odpowiadać kasy rejestrujące.

Jakie dokumenty potrzebuję przy zakupie kasy fiskalnej?

Dokumentów nie potrzeba żadnych. Należy natomiast zabrać ze sobą dane firmy (NIP, nazwa firmy, adres), można też sporządzić listę towarów, które będziemy sprzedawać. Ułatwi to serwisowi programowanie.

W moim sklepie miała miejsce kradzież, skradziono również kasę fiskalną, którą następnego dnia odnaleziono, podobno wymagany jest w takim przypadku przegląd kasy?

Jeżeli kasa została utracona, nawet na krótki okres czasu, to przed ponownym rozpoczęciem pracy musi być oddana do przeglądu serwisowego.

Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?

Dla wszystkich dokumentów księgowych, a w tym dla dokumentów kasowych, okres ten wynosi 5 lat.

Zgubiłem książkę serwisową kasy fiskalnej, co w takiej sytuacji należy zrobić?

Zagubienie lub kradzież książki serwisowej należy niezwłocznie zgłosić do właściwego urzędu skarbowego (na piśmie), po czym wystąpić do serwisu o wydanie duplikatu (załączając kopię zgłoszenia do US).

Czy dopilnowanie przeglądu to obowiązek serwisu?

Nie, przepisy w sposób jednoznaczny wskazuje na podatnika jako osobę odpowiedzialną za dopilnowanie zrobienia przeglądów w terminie.

Czy serwisant ma legitymację informującą o uprawnieniach?

Tak, powinien ją mieć przy sobie, jeżli zajmuje się czynnościami związanymi z kasami/drukarkami fiskalnymi. Uprawnienia są nadawane na okres 1 roku.

Jak długo trwa zmiana serwisu i co należy zgłosić?

W pierwszym rzędzie należy zgłaszać chęć zmiany producentowi, który zgodnie z przepisami, odpowiada za organizację serwisu. Producent z kolei powiadamia o decyzji podatnika odpowiedni Urząd Skarbowy i serwisy. Można też zwrócić się z prośbą do wybranego serwisu (który chcemy żeby nam serwisował kasy fiskalne) o przysłanie np. faksem odpowiedniego druku zgłoszenia. Cały proces trwa średnio od kilku dni do 2 tygodni, w zależności od producenta kasy.

Czy oznaczenie stawek VAT na paragonie ma znaczenie?

Na paragonach powinno stosować się przyporządkowanie do oznaczeń literowych stawek podatku w sposób zgodny z rozporządzeniem: a) literze „A” jest przyporządkowana stawka podatku w wysokości 23%, literom od „B” do „G” odpowiadają kolejne stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Co powinno się znajdować na paragonie fiskalnym?

Paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

b) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

c) numer kolejny wydruku,

d) datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,

e) nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) ilość i wartość sprzedaży,

h) wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,

i) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

j) łączną kwotę podatku,

k) łączną kwotę należności,

l) kolejny numer paragonu fiskalnego,

m) kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,

n) logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy kasy,

o) oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, o której mowa w lit. k), w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży.

Kasa/drukarka fiskalna - czy można cofnąć datę/godzinę?

Po wydrukowaniu raportu dobowego, przed rozpoczęciem następnej sprzedaży można zmienić 1 godzinę w przód i tył. Aby zmienić czas o więcej niż godzinę lub datę należy wezwać serwis.

Jaki czas reakcji ma serwis na rozpoczęcie naprawy kasy?

Czas reakcji, ograniczony przez rozporządzenie Ministerstwa Finansów do 48 godzin od momentu zawiadomienia serwisu o awarii do podjęcia interwencji. Nie należy mylić z "terminem naprawy", który regulują przepisy ogólne.

Co to jest raport fiskalny?

Raport drukowany z urządzenia fiskalnego, może obejmować różne okresy czasu - najczęściej spotykane są dobowe i miesięczne raporty fiskalne. Stanowią podstawę do prowadzenia zapisów księgowych.

Co to jest paragon kontrolny?

Drugi egzemplarz paragonu (najczęściej nawijany na rolkę kontrolną). Stanowi materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach przed Urzędem Skarbowym.

Co to jest numer unikatowy kasy/drukarki?

Numer nadawany przez producenta, wpisany do pamięci fiskalnej w trakcie fiskalizacji.

Co to jest numer ewidencyjny kasy/drukarki?

Numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.

Czy kasa/drukarka ma homologację?

Tak, kasy/drukarki sprzedawane w Polsce mają certyfikat homologacji, jest to wymagane przez Ministerstwo Finansów.

Czy po zakupie kasy/drukarka mogę już sprzedawać?

Nie, pracuje ona w trybie szkoleniowym. Należy urządzenie sfiskalizować

Czy musi być plomba na kasie/drukarce?

Tak, jest ona sprawdzana przy przeglądzie przez serwisanta oraz przy kontroli, przez pracownika Urzędu Skarbowego.

Czy mogę sobie sam zaprogramować nagłówek?

Tak.

Czy mogę sobie sam zaprogramować produkty?

Tak.

Na ile lat mi starczy kasa/drukarka?

Raportów możemy wydrukować minimum 1830, w zależności od ilości dni pracy możemy pracować na kasie/drukarce od 5 lat w górę.

Ile raportów dobowych mogę wydrukować?

Minimum 1830 w zależności od modelu kasy/drukarki.

Jakie stawki VAT na dane produkty

Wszystkie produkty mają ustalone stawki VAT, które znać powienien Podatnik. Serwis fiskalny nie ma obowiązku wiedzieć jaki produkt jaką ma stawkę VAT.

Dlaczego nie mogę wydrukować raportu za dany miesiąc?

Nie były drukowane raporty dobowe, po sprzedaży, na podstawie których jest obliczany raport miesięczny.

Kasa włącza się, ale pojawia się komunikat: „Słaby akumulator”?

Należy zgłosić się do właściwego serwisu fiskalnego, w celu wymiany baterii podtrzymującej pamięć, ew. akumulatora.

Kasa/drukarka mi się wyłącza, co mam zrobić?

Należy zgłosić się do właściwego serwisu fiskalnego, w celu wymiany akumulatora.

Czy kasa/drukarka fiskalna podlega rejestracji?

Kasę/drukarkę należy do 7 dni od fiskalizacji zarejestrować w Urzędzie Skarbowym.

Co ile lat mam robić przegląd techniczny.

Obowiązkowo co 2 lata, od grudnia 2008 roku.

Czy jak kasa/drukarka nie działa to mogę sprzedawać?

Nie, chyba, że posiadamy kasę/drukarkę zastępczą. Jeżeli mamy dużą sprzedaż warto zaopatrzyć się w dodatkową/zapasową kasę/drukarkę.

Czy jest jakieś odliczenie za zakup kasy/drukarka?

Można odliczyć podatek VAT.

Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej możliwy jest zwrot do 700zł za każde urządzenie. Kwota odliczenia z tytułu zakupu pierwszego / kilku pierwszych urządzeń fiskalnych - 90% wartości kasy, nie więcej niż 700zł.

 

Dlaczego nie mogę wydrukować raportu miesięcznego za ten miesiąc?

Raport miesięczny można wydrukować w następnym miesiącu. Jeśli użytkownik chce to zrobić ostatniego dnia miesiąca, kasa będzie informować o błędnych parametrach raportu.