zmień dział


Jak zrobić raport dobowy na kasie fiskalnej?

Jak zrobić raport dobowy na kasie fiskalnej?

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.04.21

  1. Obowiązek wykonywania raportów fiskalnych
  2. Czym jest i jakie dane musi zawierać raport dobowy?
  3. Kilka praktycznych wskazówek jak uniknąć błędów przy robieniu raportów fiskalnych 

kasa fiskalna novitus raport dobowyUważny czytelnik naszego blogu zauważył z pewnością, że w jednym z poprzednich artykułów próbowaliśmy wyjaśnić, jak obsługiwać kasę fiskalną. Tym razem zajmiemy się zagadnieniem częściowo powiązanym z tematem obsługi urządzeń fiskalnych, często też pojawiającym się w zapytaniach właścicieli firm. A więc zaczynamy!raport%20dobowy.jpg

Obowiązek wykonywania raportów fiskalnych

Użytkownik kasy fiskalnej, który za jej pomocą ewidencjonuje sprzedaż, jest zobligowany - zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów - do cyklicznego sporządzania raportów fiskalnych, zawierających informacje o obrotach w danym okresie rozliczeniowym. Raporty te, w formie wydruków, są podstawą do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Powinny być one pieczołowicie przechowywane, ponieważ w świetle prawa stanowią dokumenty księgowe. Absolutnie nie można dopuścić do ich zniszczenia czy uszkodzenia! Warto pamiętać, że kopie raportów rozliczeniowych wędrują do pamięci modułu fiskalnego urządzenia i w określonych przypadkach mogą zostać odczytane. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy użytkownik zmienia miejsce zainstalowania kasy, a także w czasie procedury jej wyrejestrowania. Wśród wydruków, które użytkownik urządzenia musi sporządzać, najważniejsze znaczenie ma raport fiskalny dobowy.

Czym jest i jakie dane musi zawierać raport dobowy?

paragonJest to raport, który obligatoryjnie należy wykonać codziennie po zakończeniu sprzedaży. Podczas jego sporządzania do pamięci fiskalnej zostaje zapisany obrót z całego dnia sprzedaży, a ściślej rzecz biorąc, z okresu, który upłynął od poprzedniego raportu dobowego. Operator kasy może go wykonać do godziny 24, jednak dużo bardziej istotne jest, aby sporządzić go jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży w kolejnym dniu. Możemy więc np. udokumentować obrót z 1 września, drukując raport dobowy następnego dnia o godzinie 9, a zacząć nową sprzedaż 2 września o godzinie 10. W przypadku, gdy w danym dniu nie było sprzedaży, nie ma obowiązku wykonywania raportu dobowego. Co ważne, każdy raport dobowy musi zawierać ściśle określone dane, jak NIP użytkownika kasy, data, numer oraz nazwa wydruku (,,Raport dobowy"), tworzące tzw. nagłówek raportu, a ponadto: rozdział kwot podatku na poszczególne stawki PTU, ilość paragonów fiskalnych wystawionych od ostatniego raportu dobowego wraz z ich wartością, ilość i wartość paragonów anulowanych, nazwę kasjera, datę i godzinę wykonania raportu, numer unikatowy kasy, logo fiskalne, a wreszcie numer samego raportu. Należy pamiętać, że każdy raport dobowy jest raportem zerującym, a więc takim, który umożliwia jednokrotny odczyt danych z urządzenia, a po jego wydrukowaniu licznik kasy zostaje wyzerowany (uwaga: nie istnieje raport dobowy niezerujący, to określenie odnosi się wyłącznie do raportu miesięcznego!). Sprawia to, że raportu dobowego nie da się wykonać powtórnie. Dzięki temu unika się omyłkowego sumowania danych i zapewnia prawidłową ewidencję sprzedaży. Fakt, iż mamy do czynienia z raportem zerującym obliguje ponadto użytkownika do szczególnie ostrożnego obchodzenia się z wydrukami, których, w przypadku zgubienia czy zniszczenia, nie można ponownie odtworzyć. Jak wobec tego zapobiec takim nieszczęśliwym sytuacjom?

Kilka praktycznych wskazówek jak uniknąć błędów przy robieniu raportów fiskalnych 

A oto kilka prostych rad, które pomogą uniknąć błędów związanych ze sporządzaniem i przechowywaniem raportów dobowych:
  1. Przed uruchomieniem sprzedaży na kasie w danym dniu upewnijmy się, czy został sporządzony raport dobowy dokumentujący obroty z poprzedniego dnia.
  2. Po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu ułóżmy wszystkie raporty dobowe według kolejności numerów, przyporządkujmy do pełnego raportu miesięcznego, a następnie całość zepnijmy spinaczem, by w odpowiednim momencie przekazać komplet dokumentów księgowej.
  3. Pamiętajmy o kontroli zegara w urządzeniu fiskalnym tak, by nie przeoczyć obowiązujących w Polsce zmian czasu (letni, zimowy) i nie zakłócić tym samym precyzyjnego wykonania raportu dobowego.
  4. Zwracajmy uwagę na prawidłowe wprowadzenie daty do pamięci fiskalnej, ponieważ w przypadku zatwierdzenia raportu dobowego z niewłaściwą datą możemy doprowadzić do uszkodzenia modułu fiskalnego.
W krótkim materiale, rzecz jasna, nie sposób podjąć wszystkich kwestii związanych z fiskalnym raportem dobowym. Jeśli jednak nasuwają się Państwu jakieś pytania czy wątpliwości dotyczące tematu, prosimy o kontakt pod nr tel. 12 656 51 58. Więcej ciekawych informacji można znaleźć tu: https://www.escsa.pl/pytania-i-odpowiedzi. Natomiast do pokrewnego zagadnienia, a mianowicie jak zrobić raport miesięczny na kasie fiskalnej, przejdziemy przy okazji innego tekstu.
 
 
 
Więcej informacji:
 
tel. (12) 656-51-58 i/lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl