zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Odliczenie ulgi

Odliczenie ulgi

Ulga na kasę fiskalną 2023

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych bez względu na limit obrotów rocznych zaczyna obejmować coraz więcej przedsiębiorstw. W 2023r. do tego licznego grona dołączyły myjnie samochodowe, wywołując tym samym rewolucje w branży. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy rozpoczynający ewidencję na kasie fiskalnej    mogą skorzystać z tzw. ulgi na zakup kasy fiskalnej. Czym jest ulga, jak z niej skorzystać oraz komu będzie przysługiwać? Zapraszamy do artykułu.
 

Ulga na kasę fiskalną - dla kogo?

Przede wszystkim, musimy określić kogo przywilej otrzymania ulgi będzie obejmować. Wg. art. 111 ust. 4 ustawy o VAT możliwość ubiegania się otrzymanie ulgi na zakup kasy fiskalnej będą posiadać:
 
  • Podatnicy, którzy są zobligowani do prowadzenie ewidencji sprzedaży na urządzeniu fiskalnym,
  • Podatnicy, którzy są zwolnieni z prowadzenia ewidencji sprzedaży na urządzeniu fiskalnym, a mimo to ją prowadzą,
  • Podatnicy którzy są zwolnieni z prowadzenia ewidencji sprzedaży na urządzeniu fiskalnym, a mimo to chcą dobrowolnie dokonać zakupu kasy rejestrującej online i rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.
 
Wszystkie z wyżej wymienionych grup mają możliwość odliczyć od podatku należnego każdą z zakupionych kas fiskalnych w wysokości do 90% kwoty wydanej, jednak musimy pamiętać, że suma kwoty odliczanej od podatku może wynosić nie więcej niż 700 zł.
WAŻNE! Jeśli kwota w danym okresie rozliczeniowym jest większa niż podatek należny, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na konto bankowe lub odliczenia różnicy od kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe do 6 miesięcy po zakupie urządzeń fiskalnych.
 
Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej musi spełniać dodatkowo określone warunki. Jakie? Przyjrzyjmy się bliżej przepisom.
 
Podstawowym obowiązkiem do spełnienia przed podatnika ubiegającego się o ulgę na urządzenie fiskalne jest posiadanie faktury zakupu kasy fiskalnej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup.
Dodatkowo, przedsiębiorca powinien rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży najpóźniej w terminie obowiązującym przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT. Nie oznacza to nic innego jak fakt,  że kasa musi posiadać ważną homologację.
 

Ulga na kasę fiskalną  - jak uzyskać?

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej czynny podatnik VAT musi odpowiednio wypełnić plik JPK V7. O tym, czym jest Jednolity Plik Kontrolny pisaliśmy już w artykule na naszym blogu.
W ramach krótkiego przypomnienia:
 
czym jest jpk
 
Podatnicy, którzy zwolnieni są z podatku VAT powinni złożyć wniosek o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy on-line, który jest dostępny na do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot ulgi na rachunek bankowy.
 
 
I na koniec oczywista oczywistość - z możliwości otrzymania ulgi możemy skorzystać jedynie w przypadku zakupu kasy fiskalnej online, czyli urządzenia, które zamiast elektronicznej kopii zapasowej paragonów, połączy się online z centralnym repozytorium kas, przesyłając na bieżąco dokumentacje transakcji.
 
 
 
Więcej informacji: