zmień dział

Jednolity plik kontrolny (JPK)

Jednolity plik kontrolny (JPK)

W dniu 13 maja 2016 r. uchwalono ustawę dotyczącą wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego   (JPK).  Jednolity Plik Kontrolny

JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Umożliwia podatnikom   prowadzącym księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych przekazywanie informacji organom podatkowym w ujednoliconej formie elektronicznej. 

Jednolity Plik Kontrolny – nowe wyzwanie dla przedsiębiorców

Jednolity Plik Kontrolny to swego rodzaju nowość, mająca na celu ułatwienie firmom sporządzania raportów finansowych oraz rozliczeń między przedsiębiorcą a urzędem skarbowym. JPK jest zbiorem danych, generowanych z systemów informatycznych firmy poprzez bezpośredni eksport informacji finansowych. Składa się nań zespół dokumentów o operacjach gospodarczych przeprowadzonych w danym okresie, ustandaryzowany wg schematu XML, co usprawnia jego przetwarzanie. Dzięki niemu podatnik-przedsiębiorca zyskuje możliwość, przy użyciu programów komputerowych, przekazywanie danych finansowych organom podatkowym w ujednoliconej formie.

Podmiot gospodarczy w ramach JPK będzie zobowiązany do przekazania – na żądanie organu podatkowego – następujących informacji: 

 1. Ksiąg rachunkowych
 2. Wyciągów bankowych
 3. Magazynu
 4. Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 5. Faktur VAT
 6. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów 
 7. Ewidencji przychodów 

JPK z podziałem na producentów oprogramowania. 

Kogo dotyczy JPK (Jednolity Plik Kontrolny)?

Warto podkreślić, że procedura przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego stanowi obowiązek dla dużych przedsiębiorstw od dnia 1 lipca 2016, dla małych i średnich firm od 1 stycznia 2017 r., natomiast dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r. 
 
Obecnie ponad 6 tys. firm przekazuje co miesiąc, stosując JPK, ewidencję VAT do Ministerstwa Finansów. Niektóre z nich popełniają błędy, które jednak można z łatwością wyeliminować. Należy zwrócić uwagę na konieczność przekazania kompletnych danych w tym zakresie, a więc nie tylko samej deklaracji VAT i kwot, ale także transakcji składających się na deklarację. Należy przy tym pamiętać o podaniu numerów dokumentów, danych adresowych kontrahentów (w tym NIP-u) oraz dat transakcji.
 
Zatem konieczna wydaje się kwerenda przedsiębiorcy w zakresie danych, którymi dysponuje, oraz ich aktualizacja. Inną ważną kwestią dla firm jest przegląd sposobu prowadzenia Ewidencji VAT. Bowiem okazuje się, że nie ma jednolitego podejścia do prezentowania danych w ewidencji. Część informacji raportowana jest tylko na poziomie kwot, a część rejestrów VAT przygotowywana jest w szczegółach. Dla średnich i małych przedsiębiorstw jest to ostatni dzwonek na przegląd sposobu prowadzenia Ewidencji VAT i dostosowania go do wymagań JPK.
 
Nieodzowne w tym miejscu wydaje się wskazanie zalet JPK. Po pierwsze, mimo oczywistych kosztów, jakie musi ponieść firma na programy magazynowe czy księgowe dostosowane do JPK, zyska ona na nowoczesnym sposobie przekazywania danych organom podatkowym, co w wydatny sposób oszczędza czas i pieniądze. Kontroler od tej pory będzie mógł sprawdzać dane gospodarcze przedsiębiorcy poza jego siedzibą, bez konieczności prowadzenia uciążliwej kontroli bezpośrednio w firmie, a więc bez zbędnego paraliżowania jej działalności. JPK nie tylko upraszcza i poniekąd cywilizuje kontakt między podmiotem gospodarczym a urzędnikiem, ale również ma poprawić ściągalność podatków, co z punktu widzenia wszystkich obywateli jest wymiernym zyskiem. 
 
Krok w stronę JPK to krok w nowoczesność i innowacyjność każdego przedsiębiorcy.
 

Kto i kiedy musi wdrożyć JPK?

O tym decyduje kryterium podziału ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Podstawą prawną w tym zakresie jest definicja małych i średnich przedsiębiorców, która   została zawarta w art. od 105 i 106 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013, poz. 672). Z definicji tej wynika, choć nie wprost,   jaka firma jest   dużym przedsiębiorstwem. I tak za duże uznaje się   przedsiębiorstwo, które w obu ostatnich latach obrotowych zatrudniało średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub osiągnęło roczny obrót netto o równowartości w złotych 50 milionów euro i sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosły co najmniej równowartość w złotych 43 milionów euro. 

Jak wspomniano duzi przedsiębiorcy od 01 lipca 2016 roku objęci są obowiązkiem wdrożenia JPK w swoich systemach informatycznych. 

Podział na mikro, małych i średnich przedsiębiorców wynikający z ustawy przedstawiono w poniższej tabeli:

Wielkość przedsiębiorstwa

Średnioroczne zatrudnienie

i jednocześnie

Roczny obrót netto

lub

Suma aktywów bilansu

Mikro

< 10

< 2.000.000 EUR

< 2.000.000 EUR

Mały

< 50

< 10.000.000 EUR

< 10.000.000 EUR

Średni

< 250

< 50.000.000 EUR

< 43.000.000 EUR

 

Terminy wejścia w życie obowiązków związanych z jednolitym plikiem kontrolnym dzielimy na:

- comiesięczne przekazywanie pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). 

 • od 1 lipca 2016r   - duże podmioty. 
 • od 1 stycznia 2017r. - małe i średnie podmioty
 • od   stycznia 2018r. - mikro przedsiębiorcy

- obowiązek przekazywania pozostałych plików JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

 • od 1 lipca 2016r. - duże podmioty
 • od 1 lipca 2018r. - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 

Więcej informacji: