zmień dział

Skontaktuj się z nami:
+48 12 656 51 58
Obowiązki podatników

Obowiązki podatników

Podatnicy  zobowiązani są do:

  • Poddawania urządzenia fiskalnego okresowym przeglądom technicznym rocznym, lub dwuletnim. ( Kasy fiskalne dla taksówkarzy podlegają obowiązkowym przeglądom co 2 lata)
  • Ewidencjonowania każdej sprzedaży na kasie fiskalnej
  • Wydawania paragonu fiskalnego każdemu klientowi, w przypadku gdy chcemy wystawić fakturę klientowi (osoba fizyczna) oryginał paragonu należy przypiąć do kopii faktury.
  • Wykonania raportu dobowego po każdym dniu sprzedaży.
  • Wykonania raportu miesięcznego.
  • Sprawdzania  godziny i daty na kasie fiskalnej.
  • Przechowywania rolek kopiujących w okresie zgodnym z ustawą, w przypadku kas z kopią elektroniczną są to karty SD.
  • Ewidencjonowania sprzedaży na kasie rezerwowej w przypadku, gdy kasa główna jest uszkodzona. Gdy podatnik nie posiada kasy rezerwowej nie można dokonywać sprzedaży.
  • Przechowywania książki serwisowej Kasy, aby udostępnić ją na żądanie właściwych organów.

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl