zmień dział
Program Analityk - system wspomagania decyzji

Program Analityk - system wspomagania decyzji

Szanowni Państwo - aplikacja Insert Analityk nie jest już w naszej ofercie. Jej wsparcie zostało wycofane przez producenta. Zachęcamy do obejrzenia pozostałych programów marki InsERT

Program InsERT - AnalitykAnalityk - System wspomagania decyzji, analizujący dane z systemów InsERT

Analityk jest wygodnym systemem wspomagania decyzji, którego praca oparta jest na technologiach nowej generacji, powiązanych na danych z hurtowni i OLAP. Analityk pozwala na tworzenie elastycznych analiz w ekspresowym tempie na podstawie danych zgromadzonych w systemach InsERT.

Najważniejsze cechy programu InsERT - Analityk

Analityk jest kompatybilnym oprogramowaniem z następującymi modułami marki InsERT:

 • Subiekt GT,
 • Subiekt dla Windows,
 • Subiekt 5 EURO,
 • Subiekt 5,
 • Subiekt 4 (MEGA/PLUS),
 • Rewizor GT,
 • Rewizor dla Windows,
 • Rewizor 3 EURO,
 • Rewizor 3,
 • Rewizor 2.

Przez to, że program wykorzystuje arkusz kalkulacyjny programu Micosoft Excel, użytkownik może otrzymane wyniki przedstawić w wybranej formie graficznej, na przykład, jako tabelę, albo wykres. Wszystkie dane, które mamy do dyspozycji z wygenerowanych zestawień mogą zostać wykorzystane do stworzenia indywidualnych raportów obrazujących różne ujęcia zdarzeń zachodzących w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Analityk został wyróżniony przez Microsoft certyfikatem Designed for Windows XP. Certyfikat ten jest przyznawany tym programom, które spełniają restrykcyjne wymogi techniczne i są w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym Windows XP. Analityk to druga w Polsce aplikacja, która otrzymała to wyróżnienie.

Zestawienia danych tworzone za pomocą InsERT Analityk

Wszystkie wygenerowane przez Analityka zestawienia prezentowane są prezentowane w postaci interaktywnych i wielowymiarowych tabel lub wykresów w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Obsługa tabel jest łatwa i intuicyjna, wybrane kategorie danych przenoszone są w odpowiednie obszary tabeli poprzez ruchy kursorem. Użytkownik przeglądając dane może wykonać operacje takie jak:
 • segregacja tabel
 • filtrowanie danych,
 • tworzenie podsumowań na dowolnych poziomach,
 • korzystanie z kompletnego zestawu funkcji statystycznych (m.in. średnia, minimum, maksimum, odchylenie standardowe),
 • wykorzystywanie różnych formatów tabel
 • dowolne poruszanie się w danych, od tych zagregowanych do szczegółowych i na odwrót,
 • edycja rodzajów wykresu (punktowe, słupkowe, kołowe, 2-D i 3-D).
 
Wygenerowane w programie Analityk wielowymiarowe zestawienia umożliwiają porównywanie danych z kilku okresów działalności firmy lub z różnych miejsc. Za pomocą tych danych łatwiej można zinterpretować sytuację podmiotu gospodarczego. Analityk pozwala na dokładną analizę rozbudowanych zbiorów danych, a dzięki wykorzystywanym technologią nowej generacji dokonywanie analizy i generowanie zestawień jest proste i bardzo szybkie.
 

Moduły programu InsERT Analityk

Program Analityk składa to trzy nowoczesne i wygodne moduły: Administracja, Analityk, Hurtownia .
Moduł Hurtownia pozwala na przeniesienie danych z systemów firmy InsERT do hurtowni danych. Dzięki modułowi możliwe jest zarządzanie stworzonymi przez użytkownika hurtowniami (usunięcie, aktualizacja danych w hurtowni). 
Moduł Analityk umożliwia pobieranie danych ze stworzonych hurtowni danych oraz grupowanie ich w różne zestawienia dotyczące obszarów takich jak sprzedaż, zakupy, kasa i bank, magazyny czy księga handlowa. Użytkownik korzystający z programu może pogrupować sprzedaż wg magazynów i kategorii lub zakup według firm i towarów, itp. Zestawienia są dostępne w prosty i szybki sposób dla każdego użytkownika, program posiada funkcję powielania definicji zestawień i tworzenia nowych.
Moduł Administracja to pomocniczy moduł, w którym można ustalić parametry pracy z programem Analityk takie, jak: nazwa serwera, hasło i nazwa użytkownika.
 

Dane techniczne InsERT Analityk

 • użyte narzędzia: Visual C++ 6.0, Visual Basic 6.0, MDAC 2.6, Data Transformation Services DTS, PivotTable Service;
 • wykorzystane bazy danych: MS SQL Server 2000 oraz MS SQL Server 2005 oraz MS SQL Server 2008 R2, dostęp do baz Foxpro 2.6 i MS Access 97 poprzez sterowniki OLEDB;
 
W pakiecie wraz z Analitykiem znajduje się Microsoft SQL Server w dwóch wersjach (wybierając jedną z nich, należy dostosować się do posiadanego systemu operacyjnego).
 

Więcej informacji:

tel. (12) 656-51-58 lub e-mail: sprzedaz@escsa.pl