zmień dział


Wszystko, co musisz wiedzieć o JPK na żądanie

Wszystko, co musisz wiedzieć o JPK na żądanie

Data publikacji: . Zaaktualizowano: 2022.05.10

 1. Struktury JPK na żądanie
 2. Przesyłanie JPK na żądanie
 3. JPK na żądanie - pytania i odpowiedzi 
 4. Programy do generowania JPK na żądanie

kobieta stojąca pod ścianą z tabletemDotychczas szczególną uwagę poświęcaliśmy obowiązkowemu przesyłaniu pliku JPK_VAT - stworzyliśmy nawet listę programów, które obsługują taką strukturę. Z czasem wzięliśmy pod lupę także plik JPK_MAG - pisaliśmy kogo dotyczy, jaką ma strukturę i z jakich programów można korzystać, aby bez problemu go wygenerować.

W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowych przepisów, które dotknęły przedsiębiorców. Do naszej firmy w dalszym ciągu napływa wiele zapytań związanych z nowymi ustawami. Tym razem rozwiewamy wszelkie wątpliwości związane z plikami JPK na żądanie.

Struktury JPK na żądanie

JPK to struktura umożliwiająca przekazywanie na żądanie organów podatkowych ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci elektronicznej za wskazany okres. JPK na żądanie dotyczy okresów już rozliczonych przez przedsiębiorcę. Obejmuje struktury wymienione poniżej:

 • JPK_KR - zestawienie ksiąg rachunkowych 
 • JPK_WB - informacje z wyciągów bankowych przedsiębiorcy
 • JPK_MAG - zestawienie stanów magazynowych w formie elektronicznej - dowiedz się więcej o JPK_MAG...
 • JPK_FA - faktury VAT - zestawienie faktur wyłącznie przychodowych (uwaga: nie zawiera faktur kosztowych), istnieje podział na faktury:
  • VAT - faktura podstawowa,
  • KOREKTA - faktura korygująca,
  • ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem sprzedaży, dostawy towarów i świadczenia usług (art. 106b ust. 1 ustawy o VAT),
  • POZ - pozostałe.
 • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów, prowadzona przez osoby rozliczające się na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego
 • JPK_EWP - ewidencja przychodów prowadzona przez ryczałtowców 

Przesyłanie JPK na żądanie

Dane JPK (w pliku .xml) mogą być wymagane w ramach:
 • postępowania podatkowego,
 • kontroli celno-skarbowej,
 • czynności sprawdzających,
 • kontroli podatkowej. 

Przekazany JPK na żądanie nie podlega korektom. Czas na przekazanie pliku będzie określony w wezwaniu, jednakże podatnik może w uzasadnionym przypadku wystąpić o przedłużenie terminu. Pliki JPK można przekazać na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych, ewentualnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

JPK na żądanie - pytania i odpowiedzi 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania dotyczące procedur związanych z generowaniem plików JPK. 

 • Kogo obowiązuje JPK na żądanie? Od 1 lipca 2018 roku JPK na żądanie obowiązuje już wszystkich przedsiębiorców (mikro, małych, średnich i dużych), którzy spełniają kryteria zatrudnienia i obrotów odpowiednie dla swojej grupy. 
 • Kiedy organ może wezwać do udostępnienia plików? JPK na żądanie obowiązuje małych przedsiębiorców już od 1 lipca. Pierwszych plików organy podatkowe mogą żądać po 20 sierpnia (tuż po zamknięciu miesiąca lipca w podatku dochodowym). Wyjątkiem jest JPK_WB za okres tygodniowy - wezwanie do jego okazania może pojawić się wcześniej.
 • Ile jest czasu na przekazanie JPK na żądanie? Jeżeli organ podatkowy zażąda przekazania struktur JPK, podatnik ma minimum 3 dni na ich przekazanie. Dokładny termin przesłania plików będzie określony w wezwaniu. 
 • Jak prawidłowo podpisać JPK na żądanie? JPK na żądanie można podpisać za pomocą Profilu Zaufanego (podpisu elektronicznego, który można założyć w urzędzie i za pośrednictwem bankowości elektronicznej) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • Jakie grożą kary za nieprzekazanie JPK na żądanie? Podatnik, który bezzasadnie odmówi okazania lub nie przedstawi w wyznaczonym terminie dokumentów JPK na wezwanie, podlega karze porządkowej do 2800 zł.
  Uwaga! Kary dotyczą nie tylko nieudostępnienia plików. Jeżeli przedsiębiorca utrudnia wykonanie czynności służbowej osobie do tego uprawnionej lub odmówi okazania księgi podatkowej, zniszczy ją lub ukryje, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W 2018 roku stawka dzienna wynosi 210 zł. 
 • Kto wygeneruje strukturę JPK_WB? Bank, w którym przedsiębiorca prowadzi swój rachunek firmowy.
 • Czy podatnik nie prowadzący rachunku firmowego musi przesyłać JPK_WB? Tak. Ponieważ przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia odrębnego rachunku firmowego (może korzystać z rachunku osobistego), musi liczyć się z tym, że w przypadku wezwania do okazania JPK_WB, wykaże organom podatkowym swoje transakcje prywatne.
 • Co zrobić, gdy nie prowadzi się magazynu, a jest wezwany do wysłania JPK_MAG? W formie pisemnej poinformować organ podatkowy o tym, że nie prowadzi się magazynu.

Programy do generowania JPK na żądanie

W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz programów, które dostarczają odpowiednich funkcji umożliwiających generowanie plików JPK. Dysponujemy oprogramowaniem dedykowanym branży HoReCa, dostarczamy systemy sprzedażowe i do zarządzania przedsiębiorstwem. Sugerujemy wybór rozwiązań sprawdzonych przez klientów i naszych specjalistów. Posiadamy oprogramowanie przystosowane do nowych przepisów (np. RODO czy split payment). 

 

 

Więcej informacji:

(12) 656-51-58 i/lub sprzedaz@escsa.pl

   

Wybrane przez nas

Najpopularniejsze w miesiącu