zmień dział
Gastro - oprogramowanie dla gastronomii

Gastro - oprogramowanie dla gastronomii

Oprogramowanie dla gastronomi - GASTRO - POS oraz SZEF 

Rodzina programów GASTRO (POS, SZEF) jest kompleksowym rozwiązaniem obsługi rozliczeń gastronomii ( restauracji, cateringu ), oraz sprzedaży w  oparciu  o system komputerowy. Programy GASTRO obsługują także żywienie zbiorowe, otwarte i zamknięte.

GASTRO POS jest samodzielny program sprzedaży kelnerskiej i barmańskiej. Jego funkcjonalność umożliwia pracę z wykorzystaniem ekranu dotykowego terminali POS. GASTRO SZEF to kompleksowe zarządzanie restauracją począwszy od magazynu, poprzez przygotowanie receptur, imprez, zbiorowego żywienia po programowanie kas, odczyt sprzedaży i analizy sprzedaży i magazynu.

 

Program GASTRO POS

Samodzielny program sprzedaży kelnerskiej i barmańskiej na ekranach dotykowych. Jego obsługa przypomina pracę na zwykłym terminalu fiskalnym z tą różnicą, że klawisze są wyświetlane na ekranie a wybór potraw jest prosty i intuicyjny, przy tym nieporównywalnie szybszy. Identyfikacja kelnera następuje wg kodu lub z użyciem karty magnetycznej.  System przewyższa ergonomią oraz swoimi możliwościami każdą kasę gastronomiczną.


Gastro POS uwzględnia wszelkie spotykane w gastronomii zdarzenia Oprogramowanie gastronomicznejak:

 • identyfikacja kelnera kodem, pinem, odciskiem palca lub kartą magnetyczną,
 • rejestracja czasu pracy personelu,
 • możliwość wprowadzenia systemu kasjersko-kelnerskiego (kasjer bonuje za kelnera - z pełną kontrolą rozliczeń),
 • możliwość sprawnego przełączania pomiędzy kontami,
 • zakładanie nowych rachunków na stoły, osoby lub grupy, zmiana obsługi stołu, łączenie lub rozdzielanie rachunków,
 • stały podgląd rachunku,
 • całość menu na klawiszach bezpośredniego dostępu,
 • graficzna reprezentacja lokalu - możliwość prowadzenia sprzedaży wprost z grafika,
 • możliwość bonowania za pomocą kodu PLU oraz czytnika kodów kreskowych (w sklepie hotelowym),
 • wydruk zamówień na drukarkach zamówień w kuchni i barze:
  • POSIFLEX AURA PP7000/PP5600
  • CITIZEN iDP3420 / 3421 / 3423
  • EPSON TM-U210, TM T88
  • STAR SP300
  • POSNET
 • 4 poziomy cen oraz funkcja happy hours (automatyczne przestawianie poziomu cen o zaprogramowanej godzinie),
 • możliwość zaprogramowania cen zależnych od dnia i czasu bonowania (tzw. ceny bowlingowe),
 • możliwość korekt rachunków przed i po wydrukowaniu zamówienia (z możliwością ustalania uprawnień do wykonania korekt),
 • możliwość ustalenia czasu wydania potraw w kuchni i bufecie,
 • rabaty, obsługa kart magnetycznych stałego klienta (karty rabatowe);
 • narzuty, serwisy hotelowe,
 • modyfikacja potraw - zastąpienie jednego składnika potrawy innym np. frytki zamiast ziemniaków,
 • możliwość zdefiniowania grupy dodatków do danej potrawy,
 • dodatkowe informacje - wydruk informacji dla kuchni np. bez soli, przysmażone, itd.,
 • współpraca z systemami hotelowymi CHART, FIDELIO, SIHOT i inne,
 • współpraca z automatycznymi dozownikami piwa, napoi i alkoholi firm HARTEK oraz DRINKOMAT,
 • współpraca z wagami,
 • współpraca z bonownikami kelnerskimi,
 • współpraca z kamerami internetowymi - do obrazu z kamery POS dokłada informacje o aktualnie wykonywanych operacjach na kasie oraz datę i godzinę,
 • różne formy płatności - gotówka, karty kredytowe, czeki,
 • możliwość przerzucenia rachunku do recepcji hotelowej,
 • płatność kartą magnetyczną - wewnętrzna sprzedaż bezgotówkowa polegająca na wykupieniu przez klienta na wstępie do dużego rozległego lokalu magnetycznej karty depozytowej z określonym limitem,
 • wydruk rachunków blankietowych na specjalizowanych drukarkach rachunków: CITIZEN CBM-820, EPSON TM-U295 lub typowych drukarkach atramentowych i laserowych,
 • zakończenie rachunkiem wstępnym (do zaakceptowania przez klienta w eleganckich lokalach), paragonem fiskalnym, fakturą,
 • tryb szybkiej sprzedaży dla lokali typu fastfood,
 • możliwość zdefiniowania w systemie kelnera jako ucznia - pozwala to na szkolenie personelu (symulacja sprzedaży bez wpisów do prawdziwej bazy danych),
 • współpraca z drukarkami fiskalnymi:
  • POSNET
  • ELZAB
  • NOVITUS
 • współpraca z terminalami płatniczymi 9000i firmy Optimus,
 • bardzo bogaty moduł raportujący - możliwość wykonania raportów z aktualnej zmiany, jak i ze zmian archiwalnych między innymi:
  • rejestr VAT
  • raport kasowy
  • raport kelnerski
  • raport utargów
  • raport o udzielonych rabatach
  • raport wykonanych stron
  • raport sprzedaży wg PLU
  • raport sprzedaży wg grup towarowych
  • raport sprzedaży na karty rabatowe.

Program GASTRO SZEF 

Program  do zarządzania restauracją  - prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaży , w tym sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich. Na podstawie założonych kart kalkulacyjnych program wykonuje odpowiednie rozchody składników potraw, oblicza kalkulacje, marże, wsad do kotła oraz zapotrzebowanie surowcowe. Dane z programu są podstawą ewidencji materiałowej w cenach zakupu oraz gastronomicznych, również a automatyczną dekretacją do wybranych systemów finansowo-księgowych.


Możliwości programu:

 • umożliwia prowadzenie gospodarki wielo magazynowej;
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży;
 •   posiada moduł fakturujący i sprzedaży;
 • pozwala na wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży w/g zadanych receptur;
 • umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów;
 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych;
 • umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem;
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców;
 • umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej;
 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduktów;
 • pozwala na planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych do nich;
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny;
 • prezentuje stany magazynowe bieżące i wsteczne;
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych;
 • prezentuje raporty historii artykułów;
 • informuje o składnikach brakujących do przygotowania potraw;
 • posiada raporty produkcji dziennej;
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw);
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc;
 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty;
 • posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników;
 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców;
 • umożliwia analizę zapotrzebowania na surowce;
 • posiada moduł automatycznych zamówień;
 • umożliwia wprowadzanie dostaw metodą elektroniczną z plików lub inwentaryzatorów (wersja SQL);
 • umożliwia wprowadzanie dokumentów PZ, MM, SN za pomocą inwentaryzatora (wersja SQL);
 • umożliwia prowadzenie diet, jadłospisów i asygnat;
 • prowadzi raporty żywienia dla gastronomii zamkniętej;
 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową;
 • umożliwia rejestracje kart rabatowych, lojalnościowych, przedpłaconych, dotowanych;
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe przy współpracy z Gastro POS;
 • umożliwia eksport do systemów finansowo księgowych;
 • umożliwia eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART;
 • w wersji SQL umożliwia szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro POS;

Ogromną zaletą programu jest możliwość podłączenia do komputera kas fiskalnych, na których rejestrują sprzedaż kelnerzy. Pozwala to stworzyć całościowy, skomputeryzowany system rozliczania gastronomii od dostaw surowców do sprzedaży potraw. Komunikacja z kasami jest dwukierunkowa. Z jednej strony program wysyła do kas informacje o artykułach (nazwy, ceny, itp.), grupach towarowych, kelnerach, rozkładzie klawiatury; z drugiej strony pobiera z kas informacje o sprzedaży potraw, obrocie syntetycznym całej kasy oraz poszczególnych kelnerów. Dzięki takiemu rozwiązaniu kasy po wstępnym zaprogramowaniu przez serwis, nie wymagają od obsługi żadnej umiejętności programowania, gdyż całość wymiany danych prowadzona jest przez program GASTRO.

 

Naturalna końcówka dla programu magazynowego jest program sprzedaży GASTRO POS wyposażony w ekran dotykowy i drukarkę fiskalną. Program współpracuje również z większością kas fiskalnych np.:

 • NOVITUS
 • POSNET
 • SHARP

Przy łączeniu kas z komputerem stosowane są rozwiązania od najprostszych (połączenie jednego komputera z kasą) do zaawansowanych (konfiguracje sieciowe z użyciem drukarek zamówień i kuchennych; konkretna konfiguracja zależy tu od możliwości kasy). Program umożliwia eksport danych księgowych do plików: txt, xls, dbf, xml.
Ponadto możliwy jest eksport do następujących systemów księgowych:

 • Sun,
 • Exact,
 • Symfonia,
 • Raks,
 • CDN KH,
 • CDN Optima,
 • Navision,
 • Trawers,
 • ProFINN2000,
 • Teta.

CDN OptimaSystem GASTRO posiada certyfikat "APLIKACJA ZINTEGROWANA z CDN OPTIMA", przyznawany przez COMARCH SA, czołowego polskiego producenta oprogramowania do zarządzania firmą. Gastro Szef współpracuje z programem CDN OPT!MA poprzez sprzęg został zrealizowany w najnowocześniejszej technologii informatycznej COM. Współpraca pomiędzy programami polega na przekazywaniu informacji o dokumentach magazynowych i sprzedaży z programu Gastro SZEF bezpośrednio do bazy danych programu CDN Optima. Za pomocą tej technologii przekazywane są dane o dokumentach, formach płatności i kontrahentach. To obiekty COM odpowiedzialne są za zapisanie informacji w bazach danych systemu CDN OPT!MA. Takie rozwiązanie daje gwarancję kompletności danych, pozwala zaoszczędzić czas na wprowadzenie danych oraz likwiduje niebezpieczeństwo pomyłek. Integracja obu programów, dzięki uzupełnieniu funkcjonalności programu Gastro Szef o sprawdzone na rynku oprogramowanie do księgowości oraz kadr i płac – CDN OPT!MA, zapewnia kompleksową ofertę kierowaną do placówek gastronomicznych. skorzystanie z tego rozwiązania nie wprowadza zmian w bieżącej obsłudze klientów gastronomii, stanowi natomiast usprawnienie pracy księgowych, którzy od tej pory mogą pracować on-line na generowanych dokumentach handlowych. Opracowane rozwiązanie gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo pracy firm gastronomicznych.

 

Dodatkowe informacje:

  Dział Handlowy, tel. (12)633 73 08 w 17 lub 20 e-mail: sprzedaz@escsa.pl